Saltsjöqvarn får egen hundrastgård

Västra Sicklaön kommer 2015 att få sin tredje hundrastgård efter rastgården på Henriksdalsberget som sägs vara störst i Stockholm,1 och rastgården vid Kanalvägen i Henriksdalshamnen.
Fortsätt läsa ”Saltsjöqvarn får egen hundrastgård”

Grannar på Henriksdalsberget vill ha grillplats i grönområde

Ett antal grannar som bor inom bostadsrättsföreningen Utsikten 1-35 på Henriksdalsberget har lämnat in ett medborgarförslag om att omvandla en utsiktsplats på Nacka kommuns mark till grill plats. Fortsätt läsa ”Grannar på Henriksdalsberget vill ha grillplats i grönområde”

Nacka planerar upprustning av Kvarnholmsvägen för 38 miljoner kronor

KVARNHOLMEN / FINNBERGET | Tekniska nämnden kommer att föreslå Nacka kommunfullmäktige att anslå 2,5 miljoner kronor för projektering av Kvarnholmsvägen på Finnbodasidan. Fortsätt läsa ”Nacka planerar upprustning av Kvarnholmsvägen för 38 miljoner kronor”

Nya småbåtshamnen på Kvarnholmen ska kunna utnyttjas av alla på gångavstånd

KVARNHOLMEN | På Kvarnholmens södra del mot Svindersviken kommer bryggor och en småbåtshamn med c:a 100 båtplatser att  byggas. Fortsätt läsa ”Nya småbåtshamnen på Kvarnholmen ska kunna utnyttjas av alla på gångavstånd”

Oklart huvudmannaskap för Oceankajen på Kvarnholmen

KVARNHOLMEN | Kajen på Kvarnholmens yttersta spets mot Ryssbergen och Svindersviken ska bli en attraktiv samlingsplats och rekreationsmiljö med bland annat ett flyttande bassäng. Men Nacka kommun tror att underhållskostnaden kommer att vara stor. Fortsätt läsa ”Oklart huvudmannaskap för Oceankajen på Kvarnholmen”