Etikettarkiv: Tekniska nämnden

Saltsjöqvarn får egen hundrastgård

Västra Sicklaön kommer 2015 att få sin tredje hundrastgård efter rastgården på Henriksdalsberget som sägs vara störst i Stockholm,1 och rastgården vid Kanalvägen i Henriksdalshamnen.
Läs mer

Grannar på Henriksdalsberget vill ha grillplats i grönområde

Ett antal grannar som bor inom bostadsrättsföreningen Utsikten 1-35 på Henriksdalsberget har lämnat in ett medborgarförslag om att omvandla en utsiktsplats på Nacka kommuns mark till grill plats. Läs mer

Nacka planerar upprustning av Kvarnholmsvägen för 38 miljoner kronor

KVARNHOLMEN / FINNBERGET | Tekniska nämnden kommer att föreslå Nacka kommunfullmäktige att anslå 2,5 miljoner kronor för projektering av Kvarnholmsvägen på Finnbodasidan. Läs mer

Nya småbåtshamnen på Kvarnholmen ska kunna utnyttjas av alla på gångavstånd

KVARNHOLMEN | På Kvarnholmens södra del mot Svindersviken kommer bryggor och en småbåtshamn med c:a 100 båtplatser att  byggas. Läs mer

Oklart huvudmannaskap för Oceankajen på Kvarnholmen

KVARNHOLMEN | Kajen på Kvarnholmens yttersta spets mot Ryssbergen och Svindersviken ska bli en attraktiv samlingsplats och rekreationsmiljö med bland annat ett flyttande bassäng. Men Nacka kommun tror att underhållskostnaden kommer att vara stor. Läs mer