Nu är det officiellt: Infrastrukturprojektet Danvikslösen är vilande

HENRIKSDALSBERGET / HENRIKSDALSHAMNEN | 2008 var infrastrukturprojektet Danvikslösen ett hett ämne och inkluderade att Värmdövägen och Saltsjöbanan skulle byta plats för att kunna bygga Henriksdalshamnens bostadsområde. De stora kostnaderna gör att man nu även föreslår att ta bort Danvikslösen från listan över exploateringsärenden.

Karta över Henriksdal efter Danvikslösen
Så här skulle Henriksdal se ut efter att Danvikslösen är genomförd

”Någon ny principöverenskommelse har inte tecknats och de berörda parterna [dvs Nacka kommun, Stockholm stad, SL etc.] bedömer att det under överskådlig framtid inte är aktuellt att arbeta vidare med projektet”, skriver Nacka kommunstyrelse i ett sammanträdesprotokoll.

”Projektet är idag inte möjligt att genömföra utan mycket stora kostnader för Nacka kommun och dess skattebetalare. Därför borde Danvikslösen tas bort från kommunens lista över exploateringsärenden. Om åtgärder ska vidtas för att öka framkomligheten vid Henriksdal i framtiden bör projektet byta både namn och omfattning”, säger Hans Peters (Centerpartiet) i samma protokoll.

Fördelar och nackdelar

Fördelarna med beslutet är att Saltsjöbanan inte stängs av i flera år, att Henriksdalsbergets grannar inte kommer att störas av sprängningar i flera år, att filer på Värmdövägen inte måste stängas av i etapper och att Hästholmsviadukten inte rivs (som skulle stoppa busstrafiken till Danviksklippan).

Nackdelarna är att Henriksdalshamnen aldrig riktigt kan bli klar och att många kommer att ha en plank som utsikt, och att korsningen Kanalvägen / Kvarnholmsvägen / Värmdövägen inte blir Danvikstorg och knytpunkt mellan Nacka och Stockholm.

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: