Saltsjöbanan ersätts med bussar under ombyggnaden av Slussen

I Stockholm läns landstings inriktningsbeslut om Saltsjöbanan nämns att att Saltsjöbanan kommer under ombyggnaden av Slussen inte att kunna angöra dagens hållplats.

Saltsjöbanan mellan två betongpelare i Henriksdal

Saltsjöbanan mellan två betongpelare i Henriksdal

Istället kommer Saltsjöbanan att stanna öster om Stadsgården och ersättas med bussar.

Detta blir nödvändigt från sommaren 2014 och under de inledande 1,5 åren av ombyggnadsperioden för Slussen. Men det kan behövas under längre tid av ombyggnadsperioden.

>> Läs hela inriktningsbeslutet

Kommentera