Affärsvärlden orolig över bostadsbyggande på Kvarnholmen

KVARNHOLMEN / GÄDDVIKEN | Affärsvärlden har tittat närmare på bostadsbyggande på start förorenade platser i Stockholm, däribland Kvarnholmen och Gäddviken i Nacka.

Qvarnen Tre Kronor på Kvarnholmen Nacka

Qvarnen Tre Kronor på Kvarnholmen Nacka

Tidningen skriver att området, där JM och Peab (Kvarnholmen Utveckling AB) nu bygger en ny stadsdel, har förorenats av OK Petroleum / Preems oljedepåer. 40.000 kubikmeter tjockolja har samlats där i bergrummen och 800.000 ton olja hanterade på platsen. Dessutom tillverkades kostgödsel i Gäddvikens superfosfatfabrik.

Dramatens och Operans ateljéer i Gäddviken, Nacka

Dramatens och Operans ateljéer i Gäddviken, Nacka

Kvarnholmen Utveckling AB har satsat 200 miljoner på att sanera området. Ändå påpekas från flera håll att det finns en framtida fara:

”Miljöenheten anser att det inte kan uteslutas att även efter avveckling av bensinbergrummen så kvarstår en risk för olägenheter för människor och påverkan på Saltsjön. Kommunfullmäktige kommer inte att anta detaljplanen innan tillståndsbeslut från Mark- och miljödomstolen finns”, skriver Nacka Kommun.

Sveriges geologiska undersökningar (SGU) skriver att föroreningar från bergrummen kan vandra ut i Saltsjön, att bensinångor och svavelväte kan påverka luften i byggnader nära bergrummen etc.

>> Läs hela artikeln i Affärsvärlden

Kommentera