Sprängningsarbeten för Kvarnholmsförbindelsen har påbörjats

KVARNHOLMEN / RYSSBERGEN | Nu har arbetet med Kvarnholmsförbindelsen även påbörjats mittemot Kvarnholmen där det sprängs flr tunbeln under Ryssbergens urskog.

Av säkerhetsskäl stoppas trafiken på Värmdöleden när sprängningar genomförs. Sprängningar sker på fasta tidpunkter under vardagar när trafikpåverkan är som minst. Stoppen varar maximalt 10 minuter. Sprängningsarbetena beräknas pågå under två månader.

Avstängningarna sker på följande tider måndag-fredag:

kl. 10:00–10:10
kl. 14:00–14:10
kl. 19:30–19:40 (eventuellt)

Inför sprängning sker förvarning med ljudsignal och trafiken stoppas med särskilda fordon.

image

Kommentera