Fortfarande glest med affischer inför valet till EU-parlamentet

Det är fortfarande glest med affischer till EU-valet. Hittills har jag bara sett affischer för Centerpartiet nedanför Henriksdalsberget och Socialdemokraterna på Kvarnholmen och nedanför Finnberget.
Konstigt nog finns affischerna bara längs med Kvarnholmsvägen som om bara bilister får rösta i EU-valet.

image

Saboterad affischeringsvägg på Kvarnholmsvägen

image

Centerpartiets affisch på Kvarnholmsvägen nedanför Henriksdalsberget

image

Socialdemokraternas affisch på Kvarnholmen

Kommentera