Bättre tillfällig vägbelysning på Kvarnholmsvägen nedanför Finnberget

På grund av ett strömfel har delar av vägbelysningen på Kvarnholmsvägen från rondellen Finnbergstunneln upp till Finnberget har varit ur funktion. Det åtgärdades vecka 36.

På sträckan före Operans infart och sista delen av den tillfälliga gång- och cykelbanan närmast korsningen upp till Finnberget sattes mer belysning.

Nacka kommun har också fått samtal från grannar som känt osäkerhet inför att gå på den tillfälliga gångvägen längs med byggarbetet. Kommunen har haft möte med entreprenören som kommer att ha större uppsikt över gående och cyklister under arbeten med roterande maskiner och visa hänsyn. De ser också till så att stenslänten med sprängsten inte är så hög.

För att ta bort ojämnheter i gångbanan asfalterades den tillfälliga gång- och cykelbanan vecka 36. Trottoarkanter har rundats av för att underlätta för barnvagnar, cyklar etc.

image

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: