Försening i ombyggnaden av Kvarnholmsvägen nedanför Finnberget

Etapp 1 (rondellen vid Finnbergstunneln till korsningen vid Finnbergsvägen) är försenad med cirka sju veckor utifrån den beräknade tidplanen.

Entreprenören uppskattar att hela etapp 1 kan vara klar i mars 2015.

image

Kommentera