Två visioner för Oceankajen på Kvarnholmen: Utsiktsplats eller utomhusbad

Detaljplanen för södra delen av Kvarnholmen i Nacka (etapp 4) innehåller två visioner för Oceankajen – kajens mest östra del: Café inbäddat i naturen med utsiktsplats på vatten, eller utomhusbad för alla årstider.

Café i naturen & utsiktsplats på vatten
” Oceankajen blir ett attraktivt mål för promenerande genom att den kläs delvis med ett ytskikt av trä, vilket tydligare inbjuder till paus och samvaro. Här ordnas sittmöbler med vindskydd för de som önskar njuta av utsikten såväl ut mot Saltsjön som in mot Svindersviken.

Ett spännande inslag blir den påhängda utkiken av gallerdurk, vilken bildar den mot öster yttersta delen på Oceankajen, där man kan ta in omgivningen ståendes bokstavligen med vatten under fötterna. Staket ordnas främst längs passagerna ut till kajen men även på utkiken. I övrigt hålls utblickarna fria.

image

En mindre byggnad, till exempel för ett kafé, placeras på land innanför södra och mellersta landfästet. Utmed dess bakkant mot berget leder en stig med trappor upp till bron och den anslutande lokaltrafiken. Fasaden gestaltas i betong och anknyter i färg och yta till klipporna bakom byggnaden. I kontrast till det står de stora glasytorna ut mot vattnet.”

Utomhusbad för alla årstider
” Med en fl ytande bassäng kan en badanläggning anordnas vid Oceankajen. Anläggningen kräver en något större byggnad på land för att även inrymma teknisk utrustning och personalutrymmen. Dessutom föreslås byggnaden kunna rymma lokaler för uthyrning, en restaurang med kursverksamhet eller liknande. Byggnaden utformas med stora terrasser som följer bergets form.

Genom att lägga teknikutrymmen i byggnaden kan funktionsutrymmena på Oceankajen reduceras. I små enheter läggs omklädningsrum, bastu, kassa osv, så att huvuddelen av kajen kan användas som sol- och vilrum med firekt anknytning till själva simbassängen. Enheterna är tänkta att byggas i lätta material som stål och trä.

image

Simbassängen är planerad som en stålkonstruktion med teknisk och konstruktiv krans under vattnet, utöver dessa
öfunktioner bidrar denna även till stabiliteten. Utanför bassängen finns en avbärarkonstruktion som skydd för påsegling. Den är dimensionerad enligt riskanalysen för krafter från mellanstora fritidsbåtar som har kommit ur kurs och med oreducerad hastighet styr mot bassängen.

Som väderskydd över både bassängen och del av Oceankaken spänns vintertid en lätt takkonstruktion, i delvis translucent och delvis genomskinligt material. Taket är flexibelt och kan förändras och anpassas till de olika årstiderna. På sommaren är det en simbassäng med solterrasser och på vintern en inomhusbassäng med bastu och relaxavdelning.”

image

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d