Finnboda varv lockades av ryska marknaden under första världskriget

Vadim Azbel, arkivarie och projektsamordnare på Centrum för Näringslivshistoria, skriver på sin blogg om hur Finnboda varv försökte göra affärer med det ryska kejsardömet under första världskriget.

Sverige var neutralt och kunde därför ostört producera och handla med länderna som krigade mot varandra åren 1915 till 1918.

Finnboa varv planerade för en bredare kampanj i Ryssland med bl.a. reklambroschyrer på ryska. Läs mer om hur det gick för varvets ryska affärer.

Finnboda varv på 1930-talet

Finnboda varv på 1930-talet

Kommentera