Våtmarkerna i Trolldalen viktiga för skogens överlevnad

Våtmark i skogen Trolldalen på Henriksdalsberget i Nacka

I skogen Trolldalen i Henriksdal som Nacka kommun vill skövla finns det flera våtmarker. De kan vid ett första tanke verka ointressanta Men de är viktiga både för skogens djur idag och kan ha varit en tillgång för vikingaborgen (eller betesdjuren) på Henriksdalsberget under tidigare århundraden.

Var finns våtmarkerna i Trolldalen?

En större våtyta på kanske 30 kvm finns längst in nära utsikten mot Finnboda, Finnberget, Gäddviken och Svindersviks gård. En annan våtyta beståede av flera vattenpölar ligger också vid huvudstigen mellan Henriksdalsbacken och blå stenen.

Våtmark i skogen Trolldalen på Henriksdalsberget i Nacka
Våtmarken i Trolldalen närmast utsikten mot Kaknästornet, Finnberget och Svindersvik gård

 

De kan torka ut när det under en längre period är riktigt varmt.

Våtmark i skogen Trolldalen på Henriksdalsberget i Nacka
Våtmarken i Trolldalen närmast Henriksdalsbacken

 

Kartor och dokument för arealmätning från 1700- och 1800-talet visar att det även fanns två våtmarker till där Henriksdalsringens bostadsområde ligger idag. De betecknades i dokumenten som Kärret och ingick antingen i Danviks hospitals utkanter eller i gården Henriksdal som låg nedanför.

Karta för arealmätning av Henriksdalsberget och Trolldalen 1795
Karta för arealmätning av Henriksdalsberget och Trolldalen (1795). De nedersta två gröna ytor är Kärret.

 

Våtmarker viktiga för Trolldalens djur

Räv i Henriksdal, Nacka
Räv i Henriksdal, Nacka (källa: http://www.annasnatur.se/)

Våtmarkerna funkar som vattenkälla för djuren i skogen Trolldalen. Här finns rådjur, grävling, räv, ekorrar och harar. Här bor också många fåglar, däribland talgoxe, kattuggla, nötväcka, blåmes, tofsmes, bofink, tornfalk, sparvhök, bergfink, koltrast, rödhake, gråhäger och sädesärla.

Även hotade arter som duvhök, havsörn, gråtrut, silltrut, gråtrut, fjärilvråk, tornseglare, stare, brunand och storspov har observerats här.

Våtmarkerna är också viktiga livsmiljöer för dagsländor, trollsländor och andra insekter som lägger sina ägg i vattnet och har sina parnings- och jaktmiljöer här.* Därtill kommer fjärilar som amiral, tistelfjäril, aurorafjäril och mindre guldvinge som har observerats i Trolldalen.

 

Vattenkälla för vikingarna?

Arkeologen Björn Ambrosiani undersökte i slutet av 1960-talet murresterna på Henriksdalsberget**. Enligt honom kan det ha legat en fornborg här (800 – 1.100 e.Kr.) som ingick i vikingarnas försvar. Den kan ha varit en länk i en vårdkaskedja längst kusten eller utkikspost.

Murrester efter fornborgen på Henriksdalsberget
Murrester efter fornborgen eller inhängnaden på Henriksdalsbergets norra slänt.

Kungen eller bönderna höll i liknande borgar en liten styrka ör att förhindra infall i bygden. Kanske våtmarkerna på Henriksdalsberget användes för dricksvatten och matlagning.

Vattenkälla för betesdjur

2014 genomförde Stockholms Läns Museum en arkeologisk undersökning av murresterna inför Nackas projektering av Trolldalen och Henriksdal för bostäder. Museet kunde inte hitta belägg för en fornborg.***

Karta för arealmätning av Henriksdalsberget och Trolldalen (1782)
Karta för arealmätning av Henriksdalsberget och Trolldalen (1782). Inhängnaden av Kärret är gröna fläcken i mitten.

Däremot antar man att murresterna är kvar från en inhängnad för betesdjur från 1700- eller 1800-talet som syns på kartor. Oftast ingick tidigare nämnda kärret i inhängnaden. Så kanske den var vattenkälla för betesdjuren också.

………………………..
* WWF: Den levande skogsbäcken, 2011
** Björn Ambrosiani: Fornborgen på Henriksdalsberget i Nackaboken, 1967, s. 5-13
*** Anna Östling: Stensträngar och murar på
Henriksdalsberget, 2014

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: