Brutet vallöfte: 25 % av urskogen Ryssbergen ska exploateras

Kommunstyrelsen i Nacka beslutade med röster från m, l, c, kd och s att bebygga en fjärde del av urskogen Ryssbergen trots att man i två tidigare kommunalval lovade göra urskogen mellan Vikdalen, Finntorg & Kvarnholmen till ett naturreservat.

Ryssbergen med sina c:a 30 hektarer jämförs med Tyresta nationalpark pga

  • upp till 370 år gamla tallar som är upp till 300 cm i omkrets,
  • 28 rödlistade arter (dvs djur, växter och svampar som håller på att dö ut i Sverige) och signalarter (dvs djur växter och svampar som indikerar höga naturvärden),
  • den aldrig användes för skogsbruk och därför anses vara en urskog som överstiger många andra skogars naturvärde i Norrland som vi ofta bröstar oss med.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Brutet vallöfte från 2010 och 2014

Inför valet 2010 lovade styrande Alliansen-majoriteten i Nacka (m, l, c och kd) att bilda ett naturreservat i Ryssbergen. Ett löfte som gavs 2014 igen. 2015 reserverades därför 1,5 miljoner kronor för en förstudie inför reservatsbildningen.

Ryssbergen (grönt) med delen som Nacka kommun vill exploatera (lila)
Ryssbergen (grönt) med delen som Nacka kommun vill exploatera (lila)

Samtidigt har Alliansen-majoriteten drivit på planerna på att bebygga en fjärde del av urskogen öster om Nacka båtklubb med

  • 400 bostäder
  • en förskola
  • en bildhandel
  • samt tillhörande bilväg

Alliansen ger som skäl en viss kohandel med markägarna samt att bebyggelsen kan vara ett bullerskydd.

”För att få till stånd naturreservatet, där marken ägs av privata fastighetsägare, accepterar vi viss bebyggelse längs Värmdöleden och runt mynningen till tunneln mot Kvarnholmsbron. Denna bebyggelse kommer också att fungera som bullerskydd för naturområdet och alla som ska vistas där”, säger Mats Gerdau (moderaterna).

Vänsterpartiet, miljöpartiet och nackalistan höll inte med.

”Argumentet att marken är ointressant ur skyddssynpunkt och att byggnationen skärmar av ljudet från motorvägen är inte hållbara. Istället är det så att Ryssbergen är unikt som ett så stadsnära urskogsområde. Mot den bakgrunden ser vi ingen anledning att dra någon väg genom området heller”, förklarar Rolf Wasteson (vänsterpartiet).

Hör av dig till politikerna

Om du också tycker att denna urskog borde vara kvar i sin helhet för att bevara

  • De många rödlistade arterna
  • En stadsnära skog som rekreationsområde för oss på Kvarnholmen, Finntorp och Vikdalen

så hör av dig till politikerna i kommunstyrelsen och berätta att du annars tänker rösta på andra partier.

 

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “Brutet vallöfte: 25 % av urskogen Ryssbergen ska exploateras”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: