Nu säljer kommunen hundrastgården på Henriksdalsringen till högstbjudande byggbolag

Nacka kommun har efter att m, l, c, kd, s och v röstade för planprogrammet för Henriksdal för ett år sedan, nu börjat erbjuda mark på Henriksdalsringens innergård, hundrastgården och i nyckelbiotopen Trolldalen till byggbolag som uppfyller vissa kvalitetskriterier genom s.k. markanvisningstävling.

Tävlingen genomförs 2 och 3 kvartalet 2019. Vi får veta kvartal 4 vem som ska bebygga området.

Detta trots 480 synpunkter från boende och föreningar och två namninsamlingar med totalt 1600 namn.

Folk sitter, fikar och umgås med grannar på Henriksdalsringens hundrastgård medan hundarna leker

Henriksdalsringens hundrastgård

 • Är en av de största i Stockholms innerstan.
 • Är en spännande lekyta för hundar med många sorters träd och olika markförhållanden (gräs, jord, sten, mossa) samt nivåskillnader.
 • Kan nås utan att korsa en bilväg.
 • Ligger nära innergården och bostäderna.
 • Och störs inte av bruset från Värmdövägen utan används med sina bord och bänkar för att umgås.
Skönt att inte behöva korsa en bilväg för att komma till Henriksdalsringens hundrastgård

Nacka ska bygga bostäder här. I detaljplanen anger kommunen att hundrastgården skulle vara för liten.

Kartan visar första etappen (röd sträckad linje) i planprogrammet för Henriksdal med hundrastgårdens nuvarande placering (svart hund) och kommande placering (röd hund)

Den kommer istället flyttas till en yta ovanför Svindersviken (röd hund på kartan) som

 • Knappast är större.
 • Kräver att värdefull skog i Trolldalen röjs.
 • Är längre bort för de flesta på Henriksdalsringen.
 • Kräver att en bilväg korsas.
 • Plågas av bruset från Värmdöleden.

Hur du kan engagera dig

Inget är spikat och klart innan en detaljplan har gått på samråd. Det händer nog om c:a 1 år. Det du kan göra är:

 • Följ nyheterna här eller på facebook.com/henriksdalsberget för att hålla dig ajour
 • Sprid informationen till grannar och dela i social media
 • Engagera din bostadsrättsförening i frågan
 • Ta kontakt med partiet röstade på i kommunalvalet och påpeka att de borde lyssna på folkets röst i frågan
 • Lämna synpunkter på detaljplanen när den läggs ut inom c:a ett år

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

9 reaktioner till “Nu säljer kommunen hundrastgården på Henriksdalsringen till högstbjudande byggbolag”

 1. Eftersom ett planprogram inte är juridiskt bindande, ansåg vi att det till största del kunde vara vägledande i det fortsatta arbetet för Henriksdal, men vi lämnade synpunkter på programmet som medskick i det fortsatta arbetet.
  Bland annat skrev vi: ”Det omarbetade förslaget efter samrådet är i många delar väldigt bra, men från socialdemokraterna ser vi fortfarande en del förbättringar som kan göras i kommande arbete med respektive detaljplan. Området för skogen Trolldalen har till största del lämnats orört men vi vill se ett ännu något större område orört.”
  Naturligtvis ska vi, som oppositionsparti, göra vad vi kan för att såväl Skogen Trolldalen som hela området för Henriksdal ska bli så bra som möjligt, och vi kommer från vår lokala s-förening att bjuda in till möte för att diskutera vad som kan bli bra framtida lösningar.

 2. Socialdemokraterna har inte gått med på markanvisningen av området. Detta är vad vi yrkade i KSSU, och vår protokollsanteckning:

  Yrkande Helena Westerling: Återremiss i syfte att omarbeta förslaget att inte bygga i Skogen Trolldalen samt senarelägga arbetet med denna detaljplan och istället att område 3A prioriteras.

  Protokollsanteckning Helena Westerling för s-gruppen:
  Utifrån planprogrammet är vi inte beredda att godkänna en byggnation i skogen Trolldalen av den föreslagna volymen. Även om förslagen i planprogrammet omarbetades anser vi att det är alldeles för stor del av detta populära, och frekvent använda grönområdet som tas i anspråk för byggnation. Istället vill vi att denna del av planprogrammet tas i senare skede i avvaktan på att möjligheten till dispens från strandskyddet möjliggörs för byggnation i områdets södra del ner mot Svindersviken, samt en överdäckning av Värmdöleden som kan medföra ytterligare bebyggelse nedanför Henriksdalsberget.

 3. L har röstat för men har liksom v, s, mp och nl engagerat sig för en mindre exploatering. Ursprungliga förslaget var ännu mer långgående. Sd var inte representerat i nämnden.

 4. Detaljplanen för etappen kommer först om typ ett år. Då får vi det svart på vitt hur kommunen vill bygga. Vi bjuds in att lämna synpunkter i ett samråd. Så alla är inte klart och spikat.

 5. Hej, betyder detta att SD och L inte stödjer detta projekt om att ta bort hundrastgården på Henriksdalsberget? Dom står inte med. Mvh Anette🤔

 6. Så ofattbart korkat av politikerna. Bara för att få in pengar för försäljning av marken till byggbolagen. Det behövs inte fler bostäder som är för dyra för dem som står i bostadskö. Samtidigt som det finns hur många argument som helst för att bevara som miljö, klimat, rekreation.

 7. Det verkar inte spela nån roll vad man säger. När jag flyttade in på Henriksdalsringen 5, ringde jag Nacka kommun om byggplaner i framtiden. Då fanns en plan på 3 sjuvånings punkthus på andra sidan Henriksdalsbacken. Tjänstemannen frågade exakt var jag bodde (trappor o vilken sida). Han sade då att de skulle inte nämnvärt påverka min vy, eftersom de dessutom var lägre. Nu är ju tydligen planen att bygga på berget mellan H-ringen o Henriksdalsbacken, så situationen är totalt annorlunda. Hade jag vetat detta hade jag inte flyttat in.
  Min undran är: Var tjänstemannen okunnig eller har byggplanerna ändrats????

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: