Trafikplatsen Kvarnholmen öppnades – redo för fler bilar på Kvarnholmsvägen?

Trafikverket har nu byggt klart den nya trafikplatsen Kvarnholmen. Nacka kommun lovar på sin webbplats att den kommer avlasta trafikplatsen Henriksdal under högtrafik.

Trafikplatsen består av två på- och avfartsramper i västlig riktning på väg 222 samt två cirkulationsplatser varav den ena är en så kallad droppe, d.v.s. halv cirkulationsplats. Även ett nytt bullerskydd har byggts längs med ramperna på den södra sidan. Läs mer på nacka.se

Antagligen kommer trafikplatsen att

  • Leda mer trafik från Nacka till Stockholm via Kvarnholmsvägen förbi befibtlig bebyggelse på Kvarnholmen och Finnboda, och framtida stadsgata i Henriksdal. Trafiken ska fram till år 2030 växa från c:a 9.000 bilar idag till 24.000 bilar eller ännu fler.
  • Förorsaka köer från Kvarnholmsvägen mot korsningen i Henriksdal.
En lugn morgon på Kvarnholmsvägen

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: