Promenadvägen i Kvarnholmsparken förlängs till Oceankajen

KUAB har nu stängt av vägen mellan Kvarnholmsparken och Kvarnholmens södra kaj med ett stängsel.

KUAB ska nämligen bygga klart gång- och cykelvägen fram till Oceankajen. Området runt om vägen rustas upp. Belysning ska också komma på plats.

Avstängda gångvägen mellan Kvarnholmsparken och Oceankajen (bild: Jan Olov Ankartross)

Kommentera