Cirkelträning & zumba vid utegymmet på Henriksdalsberget

Nacka kommun har nu fixat ett utegym på Henriksdalsringens gröna innergård. Nathaly erbjuder på söndagar i augusti och september zumba och cirkelträning vid utegymmet.

Cirkelträning hålls kl. 9:30 och zumba kl. 10.30 förutsatt att det blir åtminstone 10 personer som vill delta.

Gå med i Facebook-gruppen för att fortlöpande få information och boka plats. Alla kan vara med.

Utomhusgymmet på Henriksdalsberget

Utomhusgymmet på Henriksdalsberget

Kommentera