29 maj: Natur Svindersberg inventering

Rådjur på Svindersberg i Nacka

Svindersberg är ett område för natur & rekreation på 2-3 ha i Finntorp, Nacka. Samråd inför exploatering är redan i juni 2021. Låt oss inventera natur på Svindersberg.

Var ligger Svindersberg?

Svindersberg ligger mellan Finntorg till öst, Värmdövägen / Sickla köpkvarter till syd, Alphyddan till väst och Värmdövägen / Svindersviken till norr.

Lättast är att komma hit med buss 409, 410, 414 och 422 från Slussen och gå av vid Finntorp, korsa vägen, ta sig till torget i Finntorp, fortsätta på Finntorpsvägen eller Setterwalls väg till Becksjudarvägen och sedan ta sig upp till Svindersberg.

Redan inventerad natur på Svindersberg

2017 gjorde ekologerna Björn Palmqvist och Daniel Segerlind från Econom AB en naturvärdesinventering för Svindersberg på uppdrag av Nacka kommun. De konstaterade:

…Svindersberg hyser tre identifierade naturvärdesobjekt av högt naturvärde (klass 2)…

Karta med naturvärdesinventering av Svindersberg i Finntorp
Karta med naturvärdesinventering av Svindersberg i Finntorp

Det tre naturområdena som Svindersberg består av är:

 1. Ädellövskog med stora ekar, klibbalar, askar och mindre tallar inklusive två naturvärdesträd. Här finns hotade talltickan, rododendron, nypon, rönn, stensöta och stinknäva.
 2. Hällmarkstallskog med många äldre tallar (pansarbark, talltickan) men även inslag av ek (ektickan), rönn, nypon och oxbär. Tre naturvärdesträd. Här växer ljung, blåbärsris, islandslav och nypon. I en sänka med stående vatten växer sphagnumarter.
 3. Ädellövskog med äldre ekar. Här växer ektickan, oxtungssvamp, fyrkantig johannesört och rödsyra.

Boende och hobbyekologer har observerat en grupp på 4-5 rådjur, skogsmyror, fältharar, rödräv och duvhök. Fågelskådare har dessutom rapporterat in kattuggla, sidensvans, blåmes, ladusvala, koltrast, rödvingetrast (nära hotad), stenknäck och steglits i Artportalen.

Nacka kommuns exploatering av Svindersberg

2018 antog Nacka kommun en ny översiktsplan för att skapa tät stad på västra Sicklaön där Finntorp, Alphyddan, Henriksdal inkl. Trolldalen, Finnboda och Kvarnholmen ingår. Förtätningen pushas som en del i uppgörelsen för att få tre tunnelbanestationer till bl.a. Sickla köpkvarter och Nacka Forum.

Redan två år innan antog kommunen ett planprogram för Planiaområdet där Svindersberg ingår. En marknavisningstävling har hållits och ett start-pm har antagits. ALM Småa Bostad vann tävlingen.

Juni 2021 går detaljplanen på samråd med ALM Småa Bostads förslag att i stort sett exploatera hela Svindersberg. Under samrådet kan privatpersoner, bostadsrättsföreningar och sakägare i både Nacka och på annat håll lämna in synpunkter på exploateringen.

Illustration visar hur SMÅA Bostad vill bebygga Svindersberg i Finntorp Nacka
Illustration visar hur SMÅA Bostad vill bebygga Svindersberg i Finntorp Nacka

Hjälp till att komplettera inventeringen av natur på Svindersberg

Både du som är proffs och du som vill lära sig mer av närnaturen på Svindersberg är välkommen till en inventering av naturen

 • 29 maj, klockan 13:00 – 16:00 alt. 30 maj, klockan 13:00 – 16:00 vid dåligt väder
 • med uppsamling på Finntorp torg
 • och hör av dig till vastra.sicklaon@gmail.com för säkerhets skull.

För att din inventeringen av allt från insekter och fåglar till mossor, lav, tickor, svampar, gräs och buskar ska bli så bra som möjligt så kommer vi att jobba så här:

 1. Bli medlem i gruppen Naturinventering Trolldalen & Svindersberg i Nacka på Facebook
 2. Vi träffar 29 maj och delar upp området mellan oss.
 3. Du kan bestämma vissa saker på plats utifrån din erfarenhet, genom att fråga runt i gruppen eller använda appar som PlantNet (gratis) från Google play eller AppStore.
 4. Arterna du kunde identifiera kan du rapportera in direkt i Artportalen från din mobil (du kan även ladda upp bilder och hitta position med GPS) eller hemma från datorn.
 5. Arterna du inte kan identifiera lägger du upp i gruppen på Facebook och frågar om hjälp respektive kan dela därifrån till andra grupper på Facebook som Insekter i Sverige, Vilken insekt, Vilken fjäril, Vilken växt, Botaniska sällskapet i Stockholm, Vilken svamp, Stockholms svampvänner, Mossor och lavar etc.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: