Biologiska mångfaldens dag 22 maj: Utställning i Trolldalen

Utsikt från Trolldalen mot Svindersviken och Nacka Forum

På biologiska mångfaldens dag, 22 maj 2022 samt veckan 23 – 29 maj kommer du på huvudstråken i Trolldalen att se en utställning om skogens 60 rödlistade eller fridlysta arter.

Varför finns det så stor biologisk mångfald här?

Trolldalen är en skog på c:a 8 ha mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken. Här finns på relativt liten yta ett stort antal arter. Förklaringen till artrikedomen är att skogen

 • Tillsammans med Hammarbyskogen, Svindersberg och Ryssbergen är en spridningskorridor mellan de större och skyddade naturområdena som Årstaskogen, Nackareservatet, Djurgården och Nyckelviken.
 • Har två olika mikroklimat: I norr kallare nordiskt mikroklimat med kargare jord där tallar och blåbärsris trivs; I syd varmare skånskt mikroklimat med kalkrikt jord där ekar, hassel och andra växter trivs.
 • Är en stadsnära skog där ingen eller liten skogsbruk har bedrivits. Det gör att 150 träd är s.k. naturvärdesträd, dvs har nått hög ålder, stort omfång och har håligheter. Och därmed är värdar för fladdermöss, fåglar, insekter, tickor, svampar, mossor och lav.
 • Har mycket död ved i form av lågor (liggande döda träd) och torrakor (stående döda träd) som många arter är beroende av. Bästa insekthotellen!

Vilka arter presenteras på Biologiska Mångfaldens dag?

I utställningen på Biologiska Mångfaldens dag presenteras runt 60 arter i Trolldalen med bild samt kort info om artens liv och bevarandestatus. Det är:

 • Rödlistade arter, dvs arter som minskar kraftigt i Sverige. I Trolldalen finns det ett 20-tal rödlistade arter, däribland tornseglare, björktrast, tallticka, nordfladdermus och reliktbock.
 • Fridlysta arter, dvs arter som inte får plockas eller dödas. I Trolldalen finns det sex fridlysta arter, däribland blåsippa, liljekonvalj, kopparödla och dvärgpipistrell.
 • Signalarter, dvs arter som enligt Skogsstyrelsen signalerar höga naturvärden. I Trolldalen finns ett 20-tal signalarter

Anmäl dig till naturvandringen på biologiska mångfaldens dag

På grund av corona som begränsar antal deltagare till 8 personer behöver du anmäla dig i förväg så här:

 • Välj om du vill vara med på naturvandringen
  • klockan 10:00 – 11:30 – 2 platser kvar
  • klockan 11:30 – 13:00 – ingen plats kvar – hör av dig om du vill var med på reservlista
  • klockan 15:00 – 17:30 – ingen plats kvar – hör av dig om du vill var med på reservlista
 • Skicka ett e-mail till vastra.sicklaon@gmail.com och ange i ärenderaden Trolldalen + respektive grupp om du vill vara på reservlistan i fall det blir återbud.
 • Så får du en bekräftelse.

Vi ses då kl 10:00, 11:30 eller 15:00 vid buss 55:s / 53:s / 469:s hållplats på Henriksdalsberget. Håll 2 m avstånd till varandra. Folk med ansiktsmasker och redan vaccinerade deltagare är särskilt välkomna.

Trolldalen lockar naturvandrare av alla åldrar
Trolldalen lockar naturvandrare av alla åldrar

Trolldalens öde avgörs hösten 2021

Trots de höga naturvärdena, att skogen används flitigt av grannar i alla åldrar för allt från promenader och lek till grillning och jogging, och att närmast 480 personer och föreningar lämnade synpunkter så vill Nacka kommun och SKB

 • Exploatera c:a 50 % av Trolldalen
 • Med samråd hösten 2021

inom kommunens planer att omvandla Henriksdal, Saltsjöqvarn, Finnboda, Finnberget och Kvarnholmen till mycket tät stad fram till 2030.

Karta över nyckelbiotopen Trolldalen i Nacka mellan Kvarnholmvägen / Finnboda i norr, Gäddviken i öst, Svindersviken i syd oh Henriksdalsringen i västSå vill Nacka kommun exploatera Trolldalen i tre olika etapper
Till vänster ser du Trolldalen idag. Till höger ser du hur kommunen vill exploatera Trolldalen.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: