Naturskyddsföreningen vill att kommunen köper urskogen Ryssbergen

Nacka kommun vill bara skydda 48 % av urskogen Ryssbergen mittemot Kvarnholmen. Naturskyddsföreningen vill att kommunen köper skogen.

Nacka kommun och styrande Alliansen har i val efter val lovat göra hela Ryssbergen mellan Vikdalen, Svindersviken & Finntorp till naturreservat. Till och med de själva blev otåliga:

Nu har det gått lite mer än halva mandatperioden. Det är nu i början på 2013 och tyvärr kan vi konstatera att arbetet med de nya reservaten går för långsamt. 

Björn Strehlenert och Hans Peters, centerpartiet, NVP 2013

Därefter gav man beskedet att 25 % ska exploateras. Och nu säger politikerna att bara 48 % ska bli naturreservat eller så blir det inget alls.

Förrutom Ryssbergen ska även naturområdena Trolldalen på Henriksdalsberget, Svindersberg mellan Finntorp och Alphyddan och Skatberget på västra Finnberget exploateras runt Svindersviken.

Naturskyddsföreningens motförslag

Naturskyddsföreningen, Nacka Miljövårdsråd och nätverket Rädda Ryssbergen har nu gjort ett motförslag:

  • Lägg ner alla planer på exploatering av Ryssbergen.
  • Inled förhandlingar med markägarna om att köpa marken. “En rimlig ersättning i det här fallet vore markägarnas inköpspris korrigerat för inflation. Det rör sig om ungefär 10 miljoner”.
  • Gör hela det området som ingick i naturvärdesinventeringen som gjordes 2016 inför reservatsbildningen till naturreservat. Området är c:a 30 ha stort och består nästan uteslutande av mark med naturvärdesklass 1 eller 2. 
Blå linjen markerar vilket område i Ryssbergen föreningarna vill göra till naturreservat
Blå linjen markerar vilket område i Ryssbergen föreningarna vill göra till naturreservat

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: