Gångbron till Sickla bortglömd ännu en gång vid omröstning om Trolldalen

Djungelbro

16 november röstade Alliansen, Miljöpartiet & Sd för att exploatera Trolldalen inom detaljplanen för Henriksdalsbacken. Gamla löftet om en gång- och cykelbro mellan Henkan och Sickla glömdes återigen bort.

Som någon slags plåster på såren lovade Alliansen 2018 att det skulle bli en gångbro mellan Henriksdalsringen och Sickla om exploateringen av Trolldalen blir av.

Men när det våren 2022 skulle röstas om att planerna för exploateringen av Trolldalen skulle gå på samråd hade löftet redan glömts bort och Nackalistan fick påminna Alliansen om det.

Sedan dök löftet upp igen i valrörelsen i augusti 2022 när bl.a. Moderaterna skriver i ett flygblad:

Bygg en gång- och cykelbro från Henriksdal till Sickla. Det blir närmare till tunnelbanan och ökar värdet på de befintliga bostäderna.

Alliansen, Mp & Sd röstade för exploateringen av Trolldalen

16 november röstade Alliansen, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna i kommunens miljö- och stadsbyggnadsnämnd om att gå vidare med planerna för Henriksdalsbacken inklusive västra Trolldalen trots de 1650 synpunkterna från boende, bostadsrättsföreningar, miljö- och hembygdsföreningar.

Karta med detaljplanen för Henriksdalsbacken inkl. västra Trolldalen (= första etappen i planprogrammet för Henriksdal)Karta visar skogen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken i Nacka
Dra i spaken: Trolldalen idag (höger) och efter exploateringen (vänster).

Miljöpartiet tycker att exploateringen av Trolldalens natur är bra för klimatet men alla vet att skogen är viktig för att hejda klimatförändringen. Desha Svenneborg säger så här på mötet:

Samtidigt är en förtätning här intill det som blir en stadsgata något som är bra ur klimatsynpunkt eftersom området ligger centralt och med bra kommunikationer.

Ännu konstigare blir det när Peter Zethreus (Moderaterna), Johan Krogh (Centerpartiet), Martin Sääf (Liberalerna) och Anders Tiger (Kristdemokraterna) säger att Trolldalen exploateras för ökad trygghet:

Nya bostäder tillkommer i ett attraktivt läge, och som anläggs i anslutning till befintlig infrastruktur, det ger i sin tur en ökad trygghet t ex för gång och cykeltrafikanter längs vägen.

Inte ett ord om gång- och cykelbron

Alliansen med Miljöpartiet hade dock återigen “glömt” bort att inkludera gång- och cykelbron i planerna.

Christina Ståldal (Nackalistan) fick därför påminna om det igen:

Trots att denna viktiga förbindelselänk mellan Henriksdal och Sickla tillkommit sedan planen ställdes ut på samråd så omnämndes inte ens gång och cykelbron på dagens nämndsammanträde – varken i presentationen eller i den utskickade skriftliga informationen. Detta är ytterst anmärkningsvärt!

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: