18 april: Bomöte om planerade 1900 bostäder på & nedanför Finnberget

Runt 1900 nya bostäder planeras på södra Finnberget och nedanför. 18 april, klockan 19:00 – 20:30 ses vi i gemensamhetslokalen på Finnbergsvägen 40 för att diskutera hur boende påverkas.

Stor exploatering på gång

Nacka kommuns plan är göra västra Sicklaön till tät stad att utifrån avtalet att dra tunnelbanan till bl.a. Sickla köpkvarter och Nacka Forum.

Karta med Nacka kommuns översiktsplan där all natur och rekreationsytor på Västra Sicklaön ska bebyggas
Blå markering på kartan visar vilka områden på västra Sicklaön som ska bli tät stad – allt utom nya reservatet i Ryssbergen

Här ingår också två byggprojekt som särskilt berör Finnberget:

  • Södra Finnberget: Samråd beräknas äga rum under 2023 och omfattar naturmarken på södra Finnberget vänster om förmånsbostaden samt LAN-huset nedanför (se karta under det här stycket).
  • Gäddviken: Samråd beräknas äga rum under 2024 och omfattar naturmarken på södra Finnberget höger om Finnbergsvägen, Operans och Dramatens ateljéer samt övriga marken i Gäddviken och Hästholmssundet.
Karta visar projektområdet för södra Finnberget
Karta visar projektområdet för Södra Finnberget

Viktigt påverka tidigt

Exploateringen kommer att ha stor påverkan på alla som bor, jobbar eller på annat sätt rör sig på Finnberget, Gäddviken och även Kvarnholmen. Det kan vara

Utifrån erfarenheter från tidigare byggprojekt som planprogrammet för Henriksdal inkl. Trolldalen, detaljplanen för Alphyddan och exploateringen av Ryssbergen är det viktigt att tidigt

  • identifiera de boendes intressen
  • driva dessa frågor i dialog med kommunen, partierna i Nacka kommunfullmäktige och byggherrar
  • hitta allierade som bostadsrättsföreningar, miljöorganisationer och politiker

När det väl blir samråd 2023 respektive 2024 är det oftast för sent att justera större saker.

Samling i gemensamhetslokalen

Vi träffas därför i gemensamhetslokalen på Finnbergsvägen 40 för att just identifiera de boendes intressen och hur vi kan driva dessa i dialog med kommunen m.fl.

Bomötet organiseras av Konstantin Irina (Årets Nackabo 2009, ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige) och Malena Engström (boende på Finnberget).

Konstantin Irina (Saltsjöqvarn) och Malena Engström (Finnberget)
Konstantin Irina (Saltsjöqvarn) och Malena Engström (Finnberget)

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: