Nacka ger klartecken för bostäder i Finnbodas svetshall

Nu är det möjligt att använda q-märkta svetshallen från 1959 i Finnboda till bostäder. Tidigare användes svetshallen bland annat av raveklubben Docklands, som kontor av Diesel jeans, som teater- och utställningshall och senast även som inspelningsplats för bilreklam.

Finnboda svetshall i Nacka, gamla Docklands

Finnboda svetshall

Planenheten ska nu på Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnds uppdrag utarbeta ett förslag till detaljplan. Detaljplanen ska möjliggöra att en del av svetshallen kan användas som bostad.

Q-märkta byggnadens exteriör ska även i framtiden ha en tydlig industrikaraktär.

Inblick i Finnboda svetshall idag

Inblick i Finnboda svetshall idag

Tidigare detaljplan begränsade byggnadens användningsområde till centrumändamål. Men efterfrågan på en sådan användning anses vara låg. Svetshallen ägs av HSB genom Finnboda Industrilokaler.

”Det är en mycket speciell lokal som mycket väl skulle kunna vara intressant för speciella verksamheter. Dessutom är det dumt att bygga bort möjligheterna till verksamheter bara för att det just nu är dåliga tider för uthyrning av sådana lokaler. Den ena tänkta verksamhetslokalen efter den andra får ge vika för bostäder längs den kuststräckan. Resultatet blir till slut ett rätt sterilt intryck”, säger Bernt Enström (KD) och Anders Tiger (KD).

>> Läs mer om detaljplansändringen

Kommentera