Kaoset på Henriksdalsbergets innergård fortsätter

Kaoset på Henriksdalsbergets innergård i samband med att Nacka kommun bygger en ny förskola fortsätter. Färdigställandet drar nämligen ut på tiden.

Rivna Höjdens förskola på Henriksdalsbergets innergård
Rivna Höjdens förskola på Henriksdalsbergets innergård

2009 / 2010 revs Höjdens förskola efter omfattande vattenskador. En ny skolbyggnad håller att byggas av kommunen.

Många grannar har redan under byggtiden klagat i media och via brev till kommunen. Kritikerna påpekade att man har tagit mycket mer mark i anspråk än man berättade om när projektet presenterades. Dessutom har ett 20-tal träd fällts. Många är också rädda att trafiken på bilfria innergården kommer att öka efter att den utökade förskolan kommer att öka sina portar.

Bostadsrättsföreningen Svindersvik har också klagat över sprängningarna som pågår i samband med byggprojektet. De uppfattades både som störande och kan skada fastigheten som har tagit skada vid tidigare sprängningar i samband med ombyggnaden av Henriksdals reningsverk.

Eftersom byggentreprenören inte kan färdigställa byggnaden under den planerade tiden har Tekniska nämnden förlängd tiden för upplåtelse av mark för att uppföra arbetsbodar till slutet av 2011.

Byggarbetsplats på Henriksdalsbergets innergård
Byggarbetsplatsen på Henriksdalsbergets innergård

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: