Varför motsätter sig Naturskyddsföreningen en bilväg genom Ryssbergen?

KVARNHOLMEN / SVINDERSVIK | Som tidigare rapporterat har Naturskyddsföreningen överklagat beslutet att avslå den tidigare överklagan av förbindelsen mellan Kvarnholmen och Nacka Forum via en bro över Svindersviken och en tunnel genom Ryssbergens urskog. Överklagan har nu publicerats på Internet.

Punktörneblåvinge i Ryssbergen, Nacka
Punktörneblåvinge i Ryssbergen (bild: Pernilla Rydmark)

Naturskyddsföreningen anser att detaljplanen bör upphävas p.g.a. att:

  • det finns brister i miljökonsekvens-beskrivningen (MKB) och i detaljplanen
  • alternativbeskrivningar har inte gjorts i MKB:n
  • särskild sammanställning saknas
  • planen innebär en stor påverkan på rekreation och friluftsliv inom riksintresset Kust och skärgård
  • planen innebär att lokaler för rödlistade arter förstörs
  • strandskyddsupphävandet är felaktigt
  • planen leder till att miljökvalitetsnormer överskrids

>> Klicka här för att läsa hela överklagan

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “Varför motsätter sig Naturskyddsföreningen en bilväg genom Ryssbergen?”

  1. En viktig markering av Naturskyddsföreningen som har Nackalistans stöd och gillande. Ett brott mot naturen och miljön som är irreperabelt. En bro som kostar Nackaborna mycket pengar. Jämför Skurubron som Boo-borna själva får betala. En orättvisa i sig. En överexploatering av området som ger som resultat att bron anses nödvändig att byggas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: