Nacka begär ny provning av dom om Kvarnholmsförbindelsen

KVARNHOLMEN / SVINDERSVIKEN | Nacka kommun har ansökt om att den högsta instansen, Mark- och miljödomstolen, ska göra en ny prövning efter att Mark- och miljödomstolen har upphävt detaljplanen för bro- och vägförbindelsen mellan Kvarnholmen och Forum Nacka genom Ryssbergs urskog.

Vy från tunnelutmynningen på Ryssbergen.
Vy från tunnelutmynningen på Ryssbergen (bild: Bilfinger Berger)

”Kommunen anser att domen grundas på missdömning av det underlag som finns angående luftkvalitet, vilket innebär att fel slutsatser har dragits. Det finns få avgöranden om miljökvalitetsnormer och inga om detta slag av planläggning”, står på nacka.se om varför man begär nu en omprövning. >> Läs mer om begäran på nacka.se

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: