Goman-huset i Henriksborg såldes två gånger

DANVIKSTRAND / HENRIKSBORG | Kooperativa förbundets tidigare charklaboratorium, i folkmun Goman-huset och ritat av arkitekten Joen Sachs, omvandlas i skrivande stund till 21 lägenheter inom fastigheten Saltsjöterrassen. Tydligen har fastigheten sålts två gånger.

Enligt flera skrivelser till Nacka kommun inom bygglovsprocessen har förra ägaren Fastighets AB Hebek / Henri Benchimol sålt fastigheten till

Enligt Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun finns samtliga tre parter – Brf Saltsjön, Brf Sicklaön 37:13 och Fastighets Ab Hebek 37:13 -fortfarande upptagna som lagfaren ägare i fastighetsregistret.

Goman-huset mellan Danvikstrand och Danvikens dårhus

Goman-huset mellan Danvikstrand och Danvikens dårhus

Brf Saltsjön yrkade på att avvakta att bevilja bygglov

Brf Saltsjön yrkade i först hand att Nacka kommun avvaktar med att bevilja det sökta bygglovet tills ägarförhållandena klarlagts.

I andra hand yrkade Brf Saltsjön att sökta bygglovet avslås då det inte överensstämmer med antagen detaljplan med besvärshänvisning för möjlighet att överklaga ett eventuellt godkännande.

Hamilton advokatbyrå, ombud för Brf Sicklaön 37:13 och Fastighets AB Hebek, har i en skrivelse hemställt att Brf Saltsjön inte tas upp som sakägare i nämndens kommande beslut eftersom de inte är ägare till fastigheten, då en ställning som sakägare medför rätt att överklaga beslutet:

”Av tjänsteskrivelsen framgår att Saltsjön betraktas som ägare/delägare av fastigheten Sicklaön 37:13 (”Fastigheten”) och därmed som sakägare i ärendet. Detta är fel. Ägare är Bostadsföreningen Sicklaön 37:13, som förvärvat Fastigheten av Hebek i mars 2013 och erhållit köpebrev.”

Bygglovenheten svarade att

”Det är dock inte bygglovenhetens sak att pröva eller utreda huruvida någon som klagar är klagoberättigad, utan endast att pröva om överklagandet har skickats in i rätt tid.”

Så bygglovsenheten har gett bygglov utan att tvisten mellan parterna är löst.

Kommentera