Kvarnholmen får en Thunströms väg på platån

KVARNHOLMEN | Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun har beslutat att vägen mellan Tre Kronors väg och Kvarnholmsvägen på halvöns platå ska heta Thunströms väg.

Lantmäterienheten, nämndens namndelegation och kommunantikvarien har berett ärendet. Namnet har också funnits med som ett förslag, när beredningsgruppen och fastighetsägaren tidigare arbetat med att ta fram nya vägnamn inom Kvarnholmsområdet.

kvarnholmen, nacka: karta med thunströms vägen

kvarnholmen, nacka: karta med thunströms vägen

arkitekten olof thunström

arkitekten olof thunström

Olof Thunström (1896 – 1962) har varit arkitekt vid Kooperativa Förbundets Arkitekt- och Ingenjörsbyrå (KFAI). Han ritade bland annat de fyra radhuslängderna med 30 lägenheter i funktionalistisk stil på Kvarnholmens sluttning mot Svindersviken.

……………………….
Källor
Wikipedia.se. Olof Thunström: 25 aug. 2013
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Nacka kommun. Beslut om namn på ny väg inom detaljplan för del av Kvarnholmen, DP 5: 8 aug 2013

Kommentera