Henriksdal skulle behöva en cykelparkering

I korsningen Värmdövägen, Kanalvägen och Hästholmsvägen mellan Danviksklippan och Henriksdalshamnen är det alltid en massa cyklar som parkeras mot räcken, stolpar, staket och plankvägg.

Här skulle definitivt behövas en ordentlig cykelparkering för alla som tar sig hit på sina pedaler för att åka vidare med Saltsjöbanan, Nacka Värmdö-bussarna etc.

image

image

Kommentera