Otydligt övergångsställe på Kvarnholmsvägen

Arbetet med tillfälliga bussterminalen i Henriksdal gör inte bara att trafiken på Kvarnholmsvägen störs utan även att möjligheterna att som gående ta sig över vid parkeringshuset är bristfälliga.

Både grannar som går av buss 402 och asiatista gäster som lämnar turistbissarna här för att besöka restaurangen Grand Palace blir lite osäkra om det är ett övergångsställe eller inte.

image

dåligt märkta övergångsstället

image

Kommentera