Dags för nytt övergångsställe för Sjövägens resenärer vid Nybroplan

Varje morgon ser jag många grannar som springer från SL-pendelbåten Sjövägen från bl.a. Kvarnholmen, Finnboda och Saltsjöqvarn över hårt trafikerade vägen vid Nybroplan.
Fortsätt läsa ”Dags för nytt övergångsställe för Sjövägens resenärer vid Nybroplan”

Fattig busshållplats & ny trappa utan ramp vid Henriksdalsviadukten

Hållplatsen Henriksdalsviadukten för buss 402 och 469 är tillbaka på gamla platsen vid trappan nedför Henriksdalsberget. Fortsätt läsa ”Fattig busshållplats & ny trappa utan ramp vid Henriksdalsviadukten”

Otydligt övergångsställe på Kvarnholmsvägen

Arbetet med tillfälliga bussterminalen i Henriksdal gör inte bara att trafiken på Kvarnholmsvägen störs utan även att möjligheterna att som gående ta sig över vid parkeringshuset är bristfälliga. Fortsätt läsa ”Otydligt övergångsställe på Kvarnholmsvägen”

Gående måste nu vänta längre på grönt vid Värmdövägen i Henriksdal

Att befolkningen på bägge sidor Värmdövägen i Henriksdal mellan Nacka och Hammarby Sjöstad har ökat markant och kommer att växa ytterligare har våra trafikplanerare helt missat. Trafikljusen prioriterar nämligen inte längre gående och cyklister som vill ta sig över Värmdövägen utan bussar och bilar. Fortsätt läsa ”Gående måste nu vänta längre på grönt vid Värmdövägen i Henriksdal”

Trafikljusen vid Värmdövägen i Henriksdal avstängda 10 gånger bara i år

Nacka Värmdö Posten har nu uppmärksammat hur vi som bor i Henrinsdalshamnen, Henriksdalsberget, Saltsjöqvarn mm tvingas riskera livet när vi tar oss över Värmdövägen. Fortsätt läsa ”Trafikljusen vid Värmdövägen i Henriksdal avstängda 10 gånger bara i år”