Nackas nya översiktsplan: Många synpunkter på hyperförtätningen av Västra Sicklaön

Karta med Nacka kommuns översiktsplan där all natur och rekreationsytor på Västra Sicklaön ska bebyggas

Fram till 16 juni kunde privatpersoner, bostadsrättsföreningar, folkrörelser och företag lämna synpunkter på Nacka nya översiktsplan där kommunen ännu en gång redovisar avsikten att göra Henriksdal, Saltsjöqvarn, Finnboda och Kvarnholmen till en tät stad.

Karta med Nacka kommuns översiktsplan där all natur och rekreationsytor på Västra Sicklaön ska bebyggas
Karta med Nacka kommuns översiktsplan där all natur och rekreationsytor på Kvarnholmen, Henriksdal, Finnboda och Saltsjöqvarn redovisas som tät stadsbebyggelse.

Många privatpersoner, bostadsrättsföreningar och andra har lämnat in synpunkter på det främst utifrån att befintliga natur- och rekreationsområden kan bebyggas i framtiden, att det saknas en strategi för att erbjuda bra kommunikationer som alternativ till tredubblingen av trafiken på Kvarnholmsvägen. Här kommer några exempel på synpunkter:

“Översiktsplanen lägger dock alldeles för stora områden med tät/medeltät bebyggelse (…). Vi önskar därför (…) att följande områden måste få förbli grönområden (…): Ryssbergen och Svindersvikens södra obebyggda grönområden [samt] Trolldalen och Henriksdalsbergets branter och berg mot Svindersviken (…)”, skriver Svenska Turistföreningen.

“(…) Vi efterlyser större tillvaratagande av grönområden i exploateringsområden, bl. a. tillåts utbyggnad av stora förskolor i högutnyttjade grannskapsparker, och stora ingrepp i t.ex. Ryssbergen som bör bli orört naturreservat. (…) Det viktiga grönområdet Trolldalen måste till största delen bevaras. I Henriksdal måste ges plats för en stor fotbollsplan när området ska exploateras så hårt (…)”, skriver Hembygdsföreningen.

“(…) Man skulle kunna knyta ihop Henriksdal/Finnboda/Kvarnholmen med centrala Nacka via Nacka strand med spårtrafik (…) Vi anser att Trolldalen på Henriksdalsberget ska bevaras i sin helhet och ingå i ett naturreservat som
omfattar Svindersviken med Ryssbergen och Svindersvik (…)”, skriver Naturskyddsföreningen.

“(…) När det gäller natur- och grönområden menar vi att några av följande områden måste ingå i de som ska bevaras också fortsättningsvis. Trolldalen, Engelska parken, Bageriberget, Finnberget mot Finnboda, skogen Fredriksberg på östra Kvarnholmen. Vi vill också se att man bevara några av följande områden för rekreation: Henriksdalsbergets innergård, norra platån öster om Danvikshem, Svindersviken, gamla kyrkogården, kajplatsen och Hospitalsparken vid Saltsjöqvarn (…)”, skriver Västra Sicklaöns socialdemokrater.

“Vi är inte emot att det byggs bostäder, vi är emot den hårda exploateringen. Vi är emot att Nordvästra Sicklaön blir tätare, bullrigare, dammigare än Södermalm. (…) Vi vill inte bli tät stad, medeltät räcker”, skriver Arbetsgruppen om byggplanerna på Henriksdalsberget. Något liknande skickade även bostadsrättsföreningen Utsikten 1-35 in.

“(…) Det finns ett förhållningssätt där områden som Västra Sicklaön inte anses ha samma behov av omväxling och gröna utrymmen som andra. Det är att behandla invånarna ojämlikt, nedlåtande och rent diskriminerande (…)”, skriver Erik Månsson för bostadsrättsföreningen Saltsjö Vy i Finnboda.

“(…) Nacka miljövårdsråd motsätter sig de flesta av dessa förslag i sin helhet: Tätbebyggelse i del av Ryssbergen. Tätbebyggelse av Trolldalen (…)”, skriver Nacka Miljövårdsråd.

Natur- och rekreationsytor på Västra Sicklaön vi vill har kvar.
Karta med natur- och rekreationsytor på Västra Sicklaön vi vill ha kvar även när Nacka bygger stad.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “Nackas nya översiktsplan: Många synpunkter på hyperförtätningen av Västra Sicklaön”

  1. Har läst ordföranden Erik Månsson i Saltsjö Vys Brf skrivelse till Nacka kommun.

    Skrivelsen är mycket bra och jag håller med i allt.

    Annika Cromvall
    Nyinflyttad på Bageriberbet
    Brf Saltsjöqvarn 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: