Ovisst hur Danviksbron ska bytas

100 år gamla Danviksbron mellan Södermalm och Nacka respektive Sjöstaden måste bytas ut. Nya bron ska vara på plats 2025.

Bytet kommer kosta 225 miljoner kronor.

Men det är oklart hur bytet ska göras på bästa sättet. Trafiknämnden i Stockholm stad anslår därför mer pengar till en utredning. 

Danviksbron

Kommentera