Planprogrammet i Henriksdal: Liberalerna vill ha bättre förbindelser för Henriksdalsringen

Snötäckt Henriksdalstrappa

Många av de 480 synpunkterna som Nacka kommun fick ta emot under samrådet för Henriksdal handlade om trafiken, kommunikationerna och tillgängligheten när 1.900 nya bostäder ska byggas enbart o det här planprogrammet men framtida tunnelbanan kommer inte hit.

Östra länken blir kanske inte av. Och bussarna 402, 53 samt Sjövägen når sin kapacitetsgräns och är beroende av Stockholms läns ekonomi och prioriteringar.

Det diskuterades i kommunens stadsutvecklingsutskott där styrande Alliansen (främst Moderaterna) var nöjda med omarbetade förslaget, men Liberalerna tryckte på att förbindelserna från / till Henriksdalsberget måste förbättras på tre sätt:

1. Gångbro mot framtid t-banan i Sickla

“Vi noterar också att vår idé med en gångbro mot Sickla numera beskrivs som nödvändig, med de fördelar som denna bro kommer att innebära”.

2. Hiss mot Henriksdal station

“Möjligheten att från Henriksdalsberget ta sig ner till Värmdöleden eller till Saltsjöbanan för vidare färd mot Stockholm har aldrig varit tillfredsställande. För att förbättra detta så snabbt som möjligt redan för nuvarande henriksdalsbor anser Liberalerna att den med glädje emotsedda hissen ska byggas tidigare, helst i den första etappen”.

3. Större bussar / tätare trafik

“En annan angelägen fråga är att bussarna redan idag tidigt blir fullsatta och att dagens små bussar endast rymmer tre barnvagnar. Större bussar eller mycket tätare trafik behövs. Man bör också pröva en enkelriktning av Henriksdalsringen för att underlätta busstrafik på denna gata”.

Oskottade Henriksdalstrappan mellan Henriksdalsringen och Henriksdal station
Oskottade Henriksdalstrappan mellan Henriksdalsringen och Henriksdal station

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d