Seniorerna hade infomöte med HSB och Nacka kommun

I veckan fick grannarna i seniorboendet bakom Danvikshem tillfälle att få svar på sina frågor om hur de påverkas av byggprojektet Finnboda Trädgårdar. HSB skyllde på Nacka kommun att en eventuell hiss inte kan bli verklighet.

Annonsera här på bloggen

Seniorernas frågor handlade främst om tillgängligheten, parkeringsplatser, natur och rekreationsmiljöer under och efter byggandet av Finnboda Trädgårdar som tar c:a tre år.

Välbesökt informationsmöte med HSB och Nacka kommun

Tillgängligheten

Som tidigare rapporterat har seniorernas tillgänglighet inskränkts ordentligt när Danvikens Hospital tidigare stängde av en direkt väg till buss 53 på Danvikshemsvägen och HSB stängde av trätrappan ner till Finnboda.

HSB lovade att återöppna trappan i slutet av februari / början av mars. HSB ska även vinterunderhålla den. ”Vi tar med oss frågan”, var svaret på frågan om den skulle kunna rustas upp på något sätt.

Branta vägen från buss 53 till seniorboendet
Branta vägen från buss 53 till seniorboendet

Det kommer inte byggas någon hiss!

Det sade HSBs företrädare i början om önskemålet att med hjälp av en hiss underlätta för seniorerna att ta sig till ICA Nära Finnboda, SjöVägen och annat i Finnboda.

HSB skyller ifrån sig ansvaret för en hiss med hänvisning att en sådan installation inte finns i detaljplanen, att det borde ha tagit upp tidigare och att ett sånt projekt skulle involvera andra fastighetsägare.

Seniorerna kontrade med att tillgängligheten togs upp tidigt i diskussionerna om planprogrammet för Danvikshem. ”Jag är född i Finnboda. Och det fanns två vägar ner mot varvet”, sade en annan senior om att tillgängligheten tom under varvstiden var bättre.

Parkeringen

Seniorernas parkeringsplatser ligger under byggtiden flera hundra meter ifrån seniorboendet, däribland nere på kajen mellan Danvikshem och Finnboda. Parkeringsplatserna nära seniorboendet används av entreprenören Skanskas byggarbetare.

HSB förklarar att byggarbetarnas parkering måste ligga inom planområdet eftersom det är deras arbetsplats.

HSB har inte planerat in några parkeringsplatser för seniorernas gäster. ”Vi tar med oss frågan”, var svaret från HSBs representanter på frågan om var hemtjänsten ska parkera.

Seniorernas rekreationsområde Vidablick på Norra platån bakom Danvikshem
Seniorernas rekreationsområde Vidablick på Norra platån bakom Danvikshem

Natur och närmiljö

Seniorerna hade fram till att HSB påbörjade byggprojektet haft en fin närmiljö, dels i området Vidablick på Norra platån med utsikt, lusthus och boulebana och dels i området Engelska parken med fruktträd, gräsmattor, mäktiga ekar och utsikt mot Trolldalen.

”Var ska vi sitta och dricka kaffe på sommaren?” HSB och Nacka kommun hade inget svar på frågan hur upplevelsen av denna svunna närmiljö ska ersättas under byggtiden på tre år men man kommer ta sig en funderare.

Däremot lovade HSB att det efter byggtiden kommer planteras nya träd samt odlingar, boulebana och lusthus anläggas.

Ingen miljökonsekvensbeskrivning

En annan senior påpekade att det inte gjordes någon miljökonsekvensbeskrivning. Bygget kan påverka grundvattennivåerna som hotar de skyddade ekarna mellan seniorboendet och SLG-huset.

”Kommunen och domstolar har inte tyckt att det behövdes”, svarade HSBs företrädare. Grannens vädjan till HSB att ta ansvar (även om kommunen inte verkar bry sig om konsekvenserna) verkade inte fastna.

Annonsera här på bloggen

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

2 reaktioner till “Seniorerna hade infomöte med HSB och Nacka kommun”

  1. Att Danvikens Hospital ( nu inplastat ) hade stängt av vägen till buss 53
    var en oväntad och helt osannolikhet nyhet från redaktör Irinas sida.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: