Nacka tar hänsyn till bara 1 av 7 synpunkter på byggplanerna i Henriksdal

Bomöte på Vilans skola om planprogrammet för Henriksdal

15 januari godkände Alliansen (M, Kd, L och C) planprogrammet för Henriksdal med stöd från oppositionen (S, V) medan NL och Mp ville att man tar större hänsyn till inkomna synpunkter. Här kommer en lista över vilka synpunkter från medborgare Nacka kommun har tagit till sig och vilka man ignorerar helt eller delvis.

500 synpunkter på planprogrammet

2017 fick kommunen under samrådstiden nästan 500 synpunkter in från boende, bostadsrättsföreningar samt andra sakägare som Hembygdsföreningen, Hyresgästföreningen, Naturskyddsföreningen och Svenska Turistföreningen. Läs mer om inkomna synpunkterna. Grannarna på Henriksdalsringen samlade därtill in nästan 900 namn.

Synpunkt 1: Minska exploateringsgraden – har inte uppfyllts

Ursprungliga planprogrammet för Henriksdal omfattade 1.900 bostäder + c:a 1.000 kontor.

Även efter synpunkterna under samrådet ska lika många lägenheter byggas eftersom Nacka kommun har i samband med utbyggnaden av tunnelbanan förpliktat sig att skapa mycket tät stad i Henriksdal, Saltsjöqvarn, Finnboda & Kvarnholmen.

“Nackalistans yrkande gällde en minskning av antalet bostäder i området till 1.000 lägenheter. Det medför bättre förutsättningar till att klara kommande trafiksituation, bidrar till ett ökat naturområde i Trolldalen…”, säger Christina Ståldal (Nackalistan).

Karta med Nacka kommuns översiktsplan där all natur och rekreationsytor på Västra Sicklaön ska bebyggas
Karta med Nacka kommuns översiktsplan där all natur och rekreationsytor på Västra Sicklaön (blå markering) ska bebyggas

Synpunkt 2: Bygga mindre i Trolldalen – har inte uppfyllts

Urspungliga planprogramet för Henriksdal omfattade att runt 4,4 av 8,6 hektarer av nyckelbiotopen Trolldalen skulle bebyggas i främst lamellhus längs med Kvarnholmsägen och Henriksdalsbacken. Men även kvarter på Trolldalens krön samt två bilvägar.

Förslaget om hur trolldalen skulle bebyggas innan 480 synpunkter kom in
Förslaget om hur trolldalen skulle bebyggas innan 480 synpunkter och en namninsamling kom in

Även efter synpunkterna under samrådet vill Nacka kommun bebygga runt 4,2 av 8,6 hektarer. Positivt är att området som är kvar är nu mer sammanhållen och genas inte av bilvägar – något som nu alla partier (tack Liberalerna för att ha övertygat M, Kd och C också) står bakom. Negativt är att det är just de skogstäckta ytorna som försvinner.

Förslaget om hur Trolldalen ska bebyggas efter att 480 synpunkter och en namninsamling kom in
Förslaget om hur Trolldalen ska bebyggas efter att 480 synpunkter och en namninsamling kom in

“I samband med att byggarbete genomförs (…) är det viktigt att avverka så lite skog som möjligt för det platsbehov som eventuellt krävs för byggkranar och uppläggningsytor. När detaljplanerna utarbetas bör utformningen och placeringen av husen särskilt uppmärksammas, så att skogen därmed så långt som möjligt kan bevaras”, säger Gunilla Grudevall-Steen (Liberalerna).

Miljöpartiet har kommit med alternativet att istället bygga i branta backen mot Svindersviken för att skona mer av Trolldalen men det kräver att strandskyddet upphävs.

“Miljöpartiet vill därför att detaljplaneringen av området 1A som planeras i den sydvästra delen av Trolldalen ska vänta tills vi får besked om ett upphävande av strandskyddet är möjligt”, säger Sidney Holm (mp).

Synpunkt 3: Bygg inte bort utsikten – har till stor del uppfyllts

Ursprungliga planprogrammet för Henriksdal omfattade att någon slags ny ring byggs runt Henriksdalsringen mot norr och öst, att grannarna på Henrikborg blir instängda mot syd och väst, att grannarna i Finnboda får mindre sol från syd och att grannarna i Saltsjöqvarn påverkas av höghusen runt DanvikCenter.

Efter synpunkterna under samrådet har kommunen lagt ner planen på en ny norr om Henriksdalsringen. Däremot finns den kvar österut genom att Henriksdalsbacken och hundrastgården / Henriksdalstorget kommer bebyggas. Byggnaderna vid Henriksdalstorget kommer faktiskt bli högre än i ursprungliga planprogrammet.

Vissa eftergifter för grannarna på Henriksborg och Finnboda port gjordes också angående höjden på bebyggelse. Höghusen vid DanvikCenter i Saltsjöqvarn kan däremot bli högre.

Synpunkt 4: Se till att det finns bättre kommunikationer – har bara delvis uppfyllts

Ursprungliga planprogrammet för Henriksdal innehöll inga konkreta planer på bättre offentliga kommunikationer (buss, båt, spårtrafik) trots att befolkningen ökar från dagens 9.000 till 20.000 – 25.000 (beroende om man räknar att en hushåll består av två eller tre personer) runt 2030. Ganska löst nämndes en hiss mellan Henriksdalsringen och Kvarnholmsvägen och en gångbro mellan Henriksdalsringen och Sickla.

I väntan på SjöVägen vid Nybroplan
I väntan på SjöVägen vid Nybroplan

Efter synpunkterna under samrådet finns det fortfarande inga konkreta planer på bättre offentliga kommunikationer. Däremot tog man med att “arbetet med gångbron sätts igång parallellt med detaljplanearbetet för Henriksdal och att den föreslagna hissen vid Henriksdal flyttas, om möjligt, till detaljplan ett”.

“Större bussar eller mycket tätare trafik behövs. Man bör också pröva en enkelriktning av Henriksdalsringen för att underlätta busstrafik på denna gata”, säger Gunilla Grudevall-Steen (Liberalerna).

Synpunkt 5: Håll borta biltrafiken från Kvarnholmsvägen – har inte uppfyllts

Ursprungliga planprogrammet för Henriksdal innehöll en beräkning om att dagens trafik på Kvarnholmsvägen på c:a 9.000 bilar / dag kommer växa till c:a 27.000 bilar / dag år 2030.

Efter synpunkterna under samrådet finns fortfarande inga åtgärder med om att hålla nere trafiken om vi bortser från gångbron och hissen för grannarna på Henriksdalsringen. Däremot har kommunen svarat på vissa synpunkter om att trafikplatsen i Henriksdal måste anpassas.

“Naturligtvis är trafik- och kommunikationsfrågorna enormt viktiga att lösa för området med tanke på den redan i dag ansträngda trafiksituationen (…) En viktig del för att lösa en del av trafikproblemen är att Östlig förbindelse blir verklighet. Därutöver behöver kollektivtrafiken byggas ut ytterligare (…)”, säger Helena Westerlings (Socialdemokraterna).

Synpunkt 6: Gör konsekvensanalyser för trafikbuller, -avgaser & -partiklar – har inte uppfyllts

Ursprungliga planprogrammet för Henriksdal innehöll inga analyser för hälsa och livskvalité i samband med att en hård trafikerad Kvarnholmsvägen går mitt genom dagens och framtida stadsbebyggelse. Kvarnholmsvägen ligger redan idag nära bebyggelse i Finnboda men snart kommer flera tusen grannar att bo direkt vid Kvarnholmsvägen.

Efter synpunkter under samrådet har ingen konsekvensanalys presenterats.

Synpunkt 7: Planprogrammet tar inte hänsyn till barnen – har delvis uppfyllts

Ursprungliga planprogrammet för Henriksdal innehöll flera delar som påverkar barnens livskvalité, exempelvis kritiken om mycket mindre skolrastgård, för få förskoleplatser, osäkrare skolväg genom hård trafikerade Kvarnholmsvägen och förstörelse av Trolldalen och Engelska parken som utgör barnens lek- och strövområde.

Efter synpunkter under samrådet rymmer programmet “också ett nytt välfärdskluster med skola, förskola, fotbollsplan samt ny idrottshall och ny fritidsgård” på platsen som Vilans skola står på idag.

Vad händer nu med våra synpunkter?

Godkända planprogrammet är inte juridiskt bindande utan anger bara en inriktning. Kommunen kommer nu att utarbeta detaljplaner för de olika etapperna.

Så vi som vill få in mer av våra synpunkter i har följande möjligheter:

  • Sprida den här artikeln i social media och bland grannar.
  • Rösta i kommande kommunalvalet på kandidater och partier som har stöttat oss i att få in våra synpunkter. Som det ser ut idag är det främst L, NL, Mp och S som har engagerat sig. Men det finns enstaka positiva röster även inom V, M, Kd och C antagligen.
  • Få dina grannar och bostadsrättsförening att engagera sig.
  • Kontakta lokal media med debattartiklar och insändare.
  • Lämna in synpunkter under kommande samråden för detaljplanen.

………………………………..
Läs mer
Protokollet från Kommunstyrelsen möte, sidan 67
Planprogrammet för Henriksdal
Nacka kommuns samrådsredogörelse för planprogrammet

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: