Så kommenterar partierna exploateringen av Trolldalen

21 maj träffades Nacka kommuns stadsutvecklingsutskott för att gå vidare med etapp 1a och 2b i planprogrammet för Henriksdal genom s.k. markanvisning, alltså försäljning av medborgarnas naturtillgångar till byggbolag.

Etappen omfattar att 25 % av Trolldalen närmast vägen, Henriksdalsbacken, hundrastgården och Gula huset på innergården bebyggs.

Röda markeringen visar vilken mark Nacka kommun vill bygga först inkl. västra Trolldalen, Henriksdalsbacken och hundrastgården

I KSSU sitter

  • Gunilla Grudevall-Steen, 1:e v ordf (L)
  • Cathrin Bergenstråhle (M)
  • Johan Krogh (C)
  • Karin Teljstedt (KD)
  • Helena Westerling, 2:e v ordf (S)
  • Christina Ståldal (NL)
  • Sidney Holm (MP)
  • Filip Wiljander (M)

Alliansen för, oppositionen kritisk

Gunilla Grudevall Steen (L) lät anteckna följande till protokollet för

”Från liberalerna förväntar vi oss att man är varsam med naturområdet när det nu delvis bebyggs. Att man tar ned ev träd vartefter, så inte ett kalhygge breder ut sig i många år, och inget händer..”

Helena Westerling lämnade följande protokollsanteckning för Socialdemokraternas:

”Utifrån planprogrammet är vi inte beredda att godkänna en byggnation i skogen Trolldalen av den föreslagna volymen. Även om förslagen i planprogrammet omarbetades anser vi att det är alldeles för stor del av detta populära, och frekvent använda grönområdet som tas i anspråk för byggnation. Istället vill vi att denna del av planprogrammet tas i senare skede i avvaktan på att möjligheten till dispens från strandskyddet möjliggörs för byggnation i områdets södra del ner mot Svindersviken, samt en överdäckning av Värmdöleden som kan medföra ytterligare bebyggelse nedanför Henriksdalsberget.”

Christina Ståldal lämnade följande protokollsanteckning:

”Trots en förbättrad plan som innefattar en markanvisningstävling så vill Nackalistan fortfarande inte bygga på en så stor del av naturmark som denna plan innebär. En utvecklad plan behövs snarast för förbättrad kollektivtrafik för hela detta område, inklusive Kvarnholmen, Saltsjöqvarn, Finnberget och Henriksdalsområdet, om planen förverkligas.”

Budskap i en torraka i Trolldalen

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: