Brådis: Uppmana politiker att rösta mot markanvisningen i Trolldalen 3 juni

3 juni tar Kommunstyrelsen i Nacka upp beslutet att påbörja markförsäljningen av de c:a 25 % av Trolldalen närmast Henriksdalsbacken (25 % tillkommer i en senare etapp). Hör av dig till politikerna om att rösta mot beslutet! Här finns deras email-adresser.

Bakgrunden

2000-19 har Nacka kommun byggt c:a 4.500 lägenheter i Saltsjöqvarn, Finnboda & Kvarnholmen.

2018-30 ska Nacka kommun bygga ytterligare c:a 5.000 lägenheter i Henriksdal, Finnboda, Finnberget, Saltsjöqvarn, Gäddviken och Kvarnholmen, däribland i den mest värdefulla delen av nyckelbiotopen Trolldalen mellan Finnboda, Henriksdalsringen & Svindersviken.

Kommunen måste lyssna mer på oss som bor här

2016 skrev 750 grannar en namnlista för att bevara Trolldalen i sin helhet.
2017 kom kommunen ändå med ett planförslag om att bygga i stort sett bort hela Trolldalen utom den branta delen mot Svindersviken.

Därpå hörde nästan 500 personer och föreningar av sig till kommunen, däribland Naturskyddsföreningen, Hembygdsföreningen, Nacka Miljövårdsråd, Svenska Turistföreningen och många bostadsrättsföreningen om att inte bygga i Trolldalen.

Som kompromiss föreslog många att lamellhus kan byggas längs med Henriksdalsbacken och Kvarnholmsvägen. Kommunen kom däremot med en plan bygga kvartershus som går in långt i Trolldalen – alltså tar 2-3 gånger mer skogsmark i anspråk.

Kartan visar att förutom branta mörklila ytan mot Svindersvijen så skulle bara krönet vara kvar av Trolldalen när kommunen har byggt klart

Så här kontaktar du politikerna

Skriv ett e-mail till politikerna där du skriver så här:

Nu när Nacka kommun förvandlar Västra Sicklaön till tät stad med tusentals nya grannar är det ännu viktigare att bevara tillräckligt med närnatur på gångavstånd. Jag uppmanar dig därför att rösta mot att skogen Trolldalen exploateras genom djupgående bostadskvarter.

I Kommunsstyrelsen kommer troligtvis följande politiker att rösta för en försäljning av Trolldalen:

Följande politiker i Kommunstyrelsen kommer troligtvis att rösta mot markanvisningen:

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “Brådis: Uppmana politiker att rösta mot markanvisningen i Trolldalen 3 juni”

  1. NU har det ju även aktualiserats genom skandalen i Danderyd, att det inte är vettigt att tro att det går att sköta balansen i ekonomin genom utförsäljning av mark.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: