Satsas på Kvarnholmen, Henriksdal & Finnboda i kommunens budget för 2020?

Styrande majoriteten (m, kd, l, c) och oppositionen (nl, s, mp, v, sd) har kommit med sina budgetförslag för 2020. Här kommer förslagen som uttryckligen nämner Finnboda, Kvarnholmen eller Henriksdal.

Klicka här för att se budgethandlingarna

Många partier vill se större bollplan i Henriksdal, Finnboda och Kvarnholmen

Styrande majoritetens budget avser bl.a.

 • Förtätning av västra Sicklaön
 • att 2021–2022 avsätts 3,9 miljoner kronor för att anlägga parken vid brofästet på Kvarnholmen till den övre körbanan på gamla Hästholmsbron.
 • att senast 2020 ska beslut om naturreservatet i urskogen Ryssbergen tas

Socialdemokraterna skulle vilja se

 • parkourpark i Henriksdal
 • 11-mannaplan på Kvarnholmen
 • kultur- & föreningshus i trakten mellan Kvarnholmen och Henriksdal
 • hiss mellan seniorboendet och Finnboda.

Miljöpartiet skulle vilja se

 • 11-mannaplan i planprogrammet för Henriksdal
 • någon slags markbyte mellan Nacka och Stockholm för fler temporära hundrastgårdar.

Nackalistan skulle vilja ha

 • hiss mellan seniorboendet och Finnboda byggs
 • att Trolldalen och Ryssbergen inte bebyggs
 • ett 7- eller 12-mannaplan på Kvarnholmen
 • att mer mark i trakten reserveras åt idrott och kultur
 • ett bibliotek med utrymme för mötesrum i Henriksdal.

Vänsterpartiet vill se

 • en upprustning av Henriksdalsringen utan att grönområden (Trolldalen) försvinner
 • kommunal social service i Henriksdal
 • ett bibliotek och kulturhus vid Vilans skola i Henriksdal
 • att urskogen Ryssbergen inte bebyggs och utöka rekreationspotentialet
 • en fritidsgård på Kvarnholmen

Sverigedemokraterna nämner inte Kvarnholmen, Finnboda eller Henriksdal explicit i sitt budgetförslag.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: