Buss 53 föreslås sluta åka via Danviksklippan, Saltsjöqvarn & Finnberget

Region Stockholms trafikförvaltning har skickat förslag på trafikförändringar till Nacka kommun och Stockholm stad. Däribland föreslås Danviksklippan, Saltsjöqvarn, Danvikshem och Finnberget servas med dvs 20 minuters trafik av buss 55 istället för buss 53.

Linje 53

Linjen föreslås få

 • Få ändrad linjesträckning mellan Londonviadukten och Henriksdalsberget genom att gå via Kvarnholmsvägen istället för Hästholmsvägen, Västra Finnbodavägen och Danvikshemsvägen.
 • Återigen gå via Katarinavägen som öppnas hösten 2020
 • Och därmed få minskad restiden med 6 minuter sträckan Henriksdalsberget – Slussen.

Det här verkar vara Nacka kommuns lösning på mellan 1.400 och 1.900 nya lägenheter som ska byggas i Henriksdal och Finnboda.

Hoppas att SL inte drar ner på turtätheten. Annars är det svårt att se nackdelar i förslaget.

Linje 55

Trafikförsörjningen av Finnberget, Finnboda, Danvikshem, Saltsjöqvarn, Henriksborg och Danviksklippan överförs till linje 55 som föreslås

 1. Gå precis samna sträcka mellan Slussen och Henriksdalsberget / Finnberget som buss 53 innan ombyggnaden av Slussen.
 2. Ha 20 minuters turtäthet.

Den försämrade turtätheten kan bli ett problem men de som orkar kan ta sig från Klippan och Saltsjöqvarn till Henriksdal station, respektive från Danvikshemsvägen till Kvarnholmsvägen.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

4 reaktioner till “Buss 53 föreslås sluta åka via Danviksklippan, Saltsjöqvarn & Finnberget”

 1. Jan Klarin (Fd bussförare och fackligt aktiv)
  Ett dåligt förslag . Jag bor på Danviksklippan .Här finns ca 300 hushåll mao minst 600 personer. Säkert 60-65% av dom är 60 år eller äldre. Som nu ska trängas ihop var 20:e minut i dessa covid tider. Många av oss är i behov av en vettig kollektivtrafik som för oss till tex Gamla stan Fridhemsplan etc.
  Det står att de som orkar ju kan gå till Henriksdal. Oförskämt!
  Att förslaget kommer pga att man vill minska restiden mellan Henriksdalsringen och Slussen med 6 min är rent nys.. Orsaken är snarare att man vill spara in en buss på linjesträckningen för 53:an.. 6min+ regleringstid vid ändhållsplatsen (7-8 min) sammanlagt medför en besparing på 13-14 min, dvs en buss.mindre.
  Nej, kör istället linje 55 Finnberget/Henriksdalsberget -Kvarnholmsvägen-Henriksdal osv så får dom sin snabbuss var 20:e min.

 2. Som boende på Henriksdalsberget där vi har enbart buss 53 och rätt långt till busshållplats 402 eller till Värmdöleden Henriksdal så är vi väl så beroende av bussen. I den bästa av världar så skulle man kunna utöka turtätheten på den busslinjen så att alla kommer med. Tror att det skulle vara bättre än att inrätta en extra busslinje. Jag kan inte se att ditt förslag Anders är så väl förankrat hur det ser ut i verkligheten med passagerare. Ofta så är bussen fullsatt redan vid Henriksdalsberget. Och påstigande vid Danvikshem/Saltsjöqwarn/Danviksklippan är cirka totalt 10-15 personer och från Henriksdalsberget cirka 25 tal vid varje bussresa i rusningstid. Jag håller med om att SL inte tänkt in att Danvikshem är en stor arbetsplats och har många äldre besökare och hotellet är också en arbetsplats med gäster. Nu tar inte hotellets gäster bussen lika ofta eftersom den inte trafikerar Centralen/Vasagatan.

 3. SL har förbisett att Linje 53 idag på sin väg från Värmdöleden till Henriksdalsberget passerar även Danviken med drygt 1600 boende, tillsammans med Danviksklippans ca 500 personer alltså drygt 2 100 personer. Detta område nämns överhuvud taget inte i SLs underlag. Vid samma tidpunkt (år 2018) bodde drygt 1700 personer på Henriksdalsberget.

  SLs förslag innebär att man lägger om en linje med 12-minuterstrafik i högtrafik till att trafikera Kvarnholmsvägen direkt upp till Henriksdalsberget i stället för via Danviksklippan/Danviken. På Kvarnholmsvägen kommer inga bostäder att byggas inom flera år (enl Nacka kommuns planförslag) men man tjänar sex minuter, antagligen i huvudsak beroende på att linjen återigen kommer att gå Katarinavägen i stället för nuvarande omväg runt Medborgarplatsen.

  Omläggningen innebär att Danviksklippan och Danviken kommer att trafikeras av linje 55 med 20-minuterstrafik. Förutom de boende – drygt 2 100 personer – som berörs av den planerade omläggningen ska man också komma ihåg att dagens sträckning av Linje 53 är viktig för Elite Hotel Marina Tower med 186 rum samt Danvikshem, som har många besökare och dessutom personal som till stor del är beroende av kollektivtrafik, och som ofta har arbetstider som gör närheten till busshållplats extra angelägen.

  Vad är skälet att SL flera år framöver vill köra där resenärerna inte finns med 12-minuterstrafik och 20-minuterstrafik där resenärerna finns? Det kommer att dröja många år innan antalet bostäder utmed Kvarnholmsvägen och på Henriksdalberget blir fler än via Danviksklippan/Danviken!

  SL! Fråga Nacka kommun och Stockholms stad om ni inte tror på detta planeringsunderlag som rimligtvis borde förändra era planer!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: