Samråd för Trolldalen i augusti – hjälp till att stoppa exploateringen

Standsvandring i Henriksdal för att förstå var Nacka kommun vill förtäta

Nacka kommun kommer i augusti 2021 att hålla samråd för detaljplanen för nyckelbiotopen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda & Svindersviken. Vi bildar nu en kärntrupp för att engagera oss mot exploateringen av naturområdet.

I både Skogsstyrelsens och Nacka kommuns egen inventering kom man fram till resultatet att Trolldalen har höga naturvärden, att vissa områden borde till och med utnämnas till nyckelbiotoper och att 55 rödlistade arter lever här.

Dessutom har flera hundra grannar inom planprogrammet för Henriksdal förklarat att de vill ha kvar denna skog på c:a 8 ha mellan Kvarnholmsvägen i norr, Gäddviken i öst, Svindersviken i syd och Henriksdalsringen i väst.

Ändå har Nacka kommun gett SKB uppdraget att ta fram en detaljplan för exploateringen av första c:a 2 ha. Ytterligare 2 ha ska exploateras i ett senare skede. Resten reserveras åt Östlig förbindelsen. Så i värsta fall är inget kvar av denna skog.

Om du är intresserad att aktivt engagera dig mot exploateringen, är du välkommen att höra av dig med några rader till vasta.sicklaon@gmail.com.

Så här ska Nacka kommun exploatera Trolldalen: Etapp 1 med samråd augusti 2021 (ljusrosa) och etapp 2-3 (gult, orange).

Samråd i augusti 2021 – då ska du lämna synpunkter

Men ännu är inte allt beslutat. I augusti 2021 kommer vi, privatpersoner, bostadsrättsföreningar och andra organisationer, att kunna lämna in synpunkter på planerade exploateringen.

Då kommer vi som är engagerade för Trolldalen att kontakta bostadsrättsföreningar, affischera i trakten och ha infomöten för att så många som möjligt och så tydligt som möjligt förklarar att de vill ha kvar Trolldalen.

Om du är intresserad att aktivt engagera dig mot exploateringen, är du välkommen att höra av dig med några rader till vasta.sicklaon@gmail.com.

Gå med i aktionsgruppen för att bevara Trolldalen!

Vi är i dagsläget 7 personer från Henriksdalsberget, Kvarnholmen, Finnberget och Saltsjöqvarn som kommer att organisera engagemanget mot exploateringen av Trolldalen. Men vi vill bli fler så att det både syns och inte blir så mycket jobb för varje aktivist.

Så vi söker dig som aktivt vill engagera sig för Trolldalen. Beroende vad som passar dig bäst kan det handla om att

 • Affischera
 • Skriva e-mail till bostadsrättsföreningar, lokalmedia och politiker
 • Stå bakom ett bord där grannar kan ställa frågor
 • Skriva debattartiklar, flygblad, mallar för att lämna synpunkter…
 • Delta i möten med bostadsrättsföreningar, lokalmedia och politiker
 • Dela ut flygblad, flygblad eller mallar för att lämna synpunkter

Om du är intresserad att aktivt engagera dig mot exploateringen, är du välkommen att höra av dig med några rader till vastra.sicklaon@gmail.com.

 • Barnen upptäcker naturen i nyckelbiotopen Trolldalen i Nacka
 • Sommarvy från nyckelbiotopen Trolldalen mot Svindersviken, Villa kullen och Finntorp i Nacka
 • Rådjurskid i nyckelbiotopen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken
 • Samla blåbär i skogen Trolldalen i Nacka
 • Våtmark i skogen Trolldalen på Henriksdalsberget i Nacka
 • utsikten från skogen trolldalen i nacka
 • Grillplatsen i Trolldalen med Henriksdalsberget i bakgrunden
 • ICA-handlaren Susan Bardevik
 • Rödräv på väg ner i Trolldalen (bild: annasnatur.se)
 • Rävticka i nyckelbiotopen Trolldalen i Nacka

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “Samråd för Trolldalen i augusti – hjälp till att stoppa exploateringen”

 1. Det är bäst att börja opinionsarbetet så fort som möjligt, ju längre tid som planarbetet har pågått desto svårare att få politikerna att vända om. Vänta inte tills det s k samrådet, då kan det vara för sent. Endast mindre justeringar brukar ske efter samråd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: