1650 yttranden mot byggplaner i Trolldalen – ändå stor risk att politiker ignorerar oss

Drygt 1650 personer har lämnat in yttranden mot att bygga i Trolldalen inom detaljplanen för Henriksdalsbacken. Det är rekord i Nackas historia.

Insamling av yttranden mot att bygga i Trolldalen i Henriksdalsbacken
Insamling av yttranden mot att bygga i Trolldalen i Henriksdalsbacken

De runt 20 grannarna som är aktiva i boendenätverket Bevara Trolldalen! har under samrådet för Henriksdalsbacken (4 februari – 17 mars 2022) samlat c:a 1500 yttranden mot byggplanerna i Trolldalen.

Karta för etapp 1 / detaljplanen för Henriksdalsbacken inkl. vänstra Trolldalen. Dra i spaken till höger för att se planerade exploateringen, eller till vänster för att se Trolldalen i dag

Vi stod på helger och kvällar på Henkans torg, utanför ICA Nära Finnboda och utanför Coop Kvarnholmen. Vi knackade också dörr på Henriksdalsringen, i Saltsjöqvarn, på Finnberget och på Danviksklippan.

Därutöver inkom c:a 150 yttranden efter att Nackalistan två gånger hade annonserat i Nacka Värmdö Posten, Miljöpartiet hade annonserat på Facebook och Vänsterpartiet hade sponsrat en affisch som sattes upp i trapphus på västra Sicklaön. Dessutom har riksdagspolitikern Jens Holm (vänsterpartiet) delat ett inlägg om Trolldalen på Twitter.

Tack alla som hjälpte till att samla namn och alla som har skrivit på!

15-tal föreningar har också yttrat sig för Trolldalen

Även ett 15-tal föreningar har yttrat sig mot att Trolldalen exploateras. Däribland finns

 • brf Utsikten 1-35, brf Henriksdalshöjden och brf Svindersvik på Henriksdalsdalsringen
 • Nacka Hembygdsförening, Katarina Hembygdsförening och Djurgårdens Hembygdsförening
 • Västra Sicklaöns socialdemokrater och Sicklaöns socialdemokrater
 • Nacka miljövårdsråd och Nacka Naturskyddsföreningen
 • Föreningen Skydda skogen, föreningen Rädda Hammarbyskogen och föreningen rädda Kärrtorps östra skog

Stor risk att styrande Alliansen ignorerar folks vilja

Nacka kommun går nu igenom yttrandena, sammanfattar dessa och kommenterar dessa innan detaljplanen med eller utan ändringar går på omröstning igenom. Arbetet tar c:a ett år.

Men redan nu finns det illavarslande signaler från politiker inom styrande Alliansen (moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna, centerpartiet) att man ändå kommer bygga i Trolldalen.

 • ”Det här är ett bra ställe att bygga på. Det är i direkt anslutning till befintlig väg och infrastruktur…”, säger Mats Gerdau (kommunchef, moderaterna) i Nacka Värmdö Posten.
 • ”Vi står (…) bakom tidigare initierade byggprojekt såsom (…) Ryssbergen och Henriksdalsbacken…”, säger Johan Krogh (centerpartiet) i Mitt i Nacka.
 • ”…närmast kommunikationerna kan man bygga på en del gröna områden (…) Därför är det på västra Sicklaön man kan bygga tätt”, säger Karin Teljstedt (kristdemokraterna) i Mitt i Nacka.
 • ”…vi i Liberalerna kommer att fortsätta att prioritera stadsplanering…”, säger Gunilla Grudevall Steen (liberalerna) i Mitt i Nacka.

Oppositionen enad: Bygg inte i Trolldalen

Oppositionen står enade mot exploateringen av Trolldalen:

 • ”Vi vill inte bebygga några grönområden, dessa bör skyddas och värnas”, säger Mikael Carlsson (nackalistan) i Mitt i Nacka
 • ”Vi vill inte exploatera Trolldalen…”, förklarar Gunnel Nyman Gräff (socialdemokraterna) i Mitt i Nacka
 • ”Vi bygger hellre högre hus nära tunnelbanan än i oexploaterade grönområden”, säger Desha Svenneborg och Lars Roth (miljöpartiet) i Mitt i Nacka
 • ”Vi ser inga grönområden eller skogsmarker som är viktiga att bebygga”, säger Tomas Ottosson (vänsterpartiet) i Mitt i Nacka
 • ”Inget byggande i grönområden utan i väldrigt sällsynta undantag”, förklarar Esa Örmä (sverigedemokraterna) i Mitt i Nacka

Länsstyrelsen saknar underlag i samrådshandlingarna

Även ett antal myndigheter har lämnat yttranden under samrådet för Henriksdalsbacken. Länsstyrelsen påpekade att det saknas en del underlag i samrådshandlingarna:

 • Riksintresset för kulturmiljön: ”Planhandlingarna behöver kompletteras med uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de negativa effekterna på riksintressets uttryck.”
 • Riksintresset för Stockholms farled: ”Länsstyrelsen saknar (…) en analys av de kumulativa effekterna och vilken typ av åtgärder som området är mer eller mindre känsligt för med hänsyn till riksintressets olika uttryck, med fokus på farledsmiljön och industrimiljön.
 • Riksintresset för Östlig förbindelse: Länsstyrelsen anser att kommunen ska redovisa om och eventuellt hur planförslaget berörs.
 • Dagvattenutredning: Kommunen behöver visa i planhandlingarna hur dagvattnet ska regleras och var anläggningar ska placeras.
 • Översvämningsrisk: Kommunen behöver visa på hur planområdet påverkas av ett 100-årsregn med klimatfaktor.
 • Buller: Planområdet utsätts för höga ljudnivåer från flera håll och från olika trafikslag. Länsstyrelsen anser att bullersituationen behöver studeras vidare.
 • Naturen: Länsstyrelsen anser att fler skyddsvärda träd borde bevaras. Ingrepp i naturmiljön bör begränsas.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: