Tydligare planer för södra Finnberget & Gäddviken i nytt Start-PM

I dagarna kommer Nacka kommun att besluta om planerna på c:a 1.500 lägenheter, förskola, park, badplats, ny dragning av Kvarnholmsvägen och strandpromenad i området som inkluderar södra Finnberget, Gäddviken och Hästholmssundet mellan Finnboda och Kvarnholmen.

Kartan visar vilket område som ingår i planerna för Gäddviken
Kartan visar vilket område som ingår i planerna för Gäddviken

Projektet består i stor sett av följande delar:

 • C:a 1.500 lägenheter i ett 10-tal bostadskvarter men också punkthus och långhus.
 • Kontor och lokaler i bostadshusens bottenvåningar
 • En förskoleavdelning per 100 lägenheter inklusive förskolegård.
 • LSS-bostäder: Särskilt boende, servicebostäder och gruppboende
 • Användningsområden för bergrummen under Finnberget
Planerade bostadskvarter i Gäddviken
Planerade bostadskvarter i Gäddviken

Parker, strandpromenad & badplats

I projektet ingår också parker, strandpromenader och badplatser:

 • Anläggande av park med vattenspegel i Hästholmssundet
 • Anläggande av en strandpark vid Svindersviken
 • Torgbildning mellan Gäddviken och Kvarnholmens södra kaj
 • Allmänt tillgänglig badplats i Svindersviken
 • Allmänt tillgänglig strandpromenad och kajer längs Svindersviken
 • Ingen hiss för att ta sig ner från Finnberget / upp från Gäddviken till Kvarnholmsvägen
Gestaltningen av Hästholmssundet
Gestaltningen av Hästholmssundet

Rivningar och föroreningar

Förberedande arbeten omfattar bland annat

 • Nytt läge för Kvarnholmsvägen
 • Rivning av Hästholmsbron mellan Gäddviken och Kvarnholmen
 • Rivning av Operans och Dramaten ateljéer
 • Rivning av padelanläggningen mellan Finnberget och Kvarnholmen
 • Bortskaktning av föroreningar, anläggning av miljöbarriärer och övertäckning av sjöbotten
 • Anslutning till kommunala VA-anläggningar

Ungefärlig tidsplan för byggena i Gäddviken

Kommunen tror att detaljplanen kan antas kvartal 3-4 2026, att bygget startar 2027 och hela projektet kommer vara klart för inflytt 2040.

Start-PM i sin helhet

Ladda ner Start-PM för Gäddviken (pdf)

Konsekvenser på boende

Byggprojektet kommer att pågå i mer än 10 år. Så boende på Finnberget, Gäddviken och Kvarnholmen kommer att påverkas inför, under och efter bygget.

Arbetsgruppen för södra Finnberget bevakar ett flertal frågor i projektet:

 • Utsikten: På de skisser som finns i start-PM ser byggnaderna ut att följa de naturliga bergsskärningarna och sticker inte upp över bergskanterna. Det gäller kvarter 4-9 och 15.
 • Sprängningar & stenkross: För att kunna exploatera området kommer det att krävas en hel del sprängning. Boende vill inte ha en stenkross här utan förespråkar att massor transporteras bort på båt, på samma sätt som man gör vid T-banebygget på Blasieholmen.
 • Miljögifter: I samband med sprängningarna kommer miljögifter som ligger i sprickor i berget upp i dagen. Dessa måste tas om hand. Man missade att sanera dessa gifter vid exploateringen på Finnberget 2003.
 • VA-problemen som samfälligheten dras med sedan många år måste lösas på ett sätt så att samfälligheten hålls skadeslösa.
 • Trafiken på Kvarnholmsvägen kommer att bli ett problem. Redan idag är det ofta långa köer från Danvikshemsrondellen och med alla nya bostäder på Kvarnholmen och alla nya projekt längs Kvarnholmsvägen behövs en bussfil mot Henriksdal.
 • Hiss: För att lösa de vertikala kommunikationerna behövs en hisslösning från Finnbergsvägen ner till nya Kvarnholmsvägen på kajnivån.
 • Bulleråtgärder: Med tanke på trafiksituationen längs 222:an behövs ytterligare bulleråtgärder där.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: