Havrekvarnstorget: Ännu ett torg utan träd?

Havrekvarnstorget anläggs just nu framför den nybyggda Havrekvarnen mellan Kvarngränd och Kvarnholmsvägen. Tyvärr verkar även Havrekvarnstorget mest bestå av hårdgjorda ytor och sittbänkar.

KUAB skriver på kvarnholmen.com att Havrekvarnstorget ska bli klar i oktober 2023. Torget med utsikt mot Djurgården ska bjuda på bl.a.

  • träsitsar
  • sittbara gradänger för att möta upp nivåskillnader mellan de två gatorna
  • en beläggning med små gatsten
Översiktsplan för Havrekvarnstorget 2023
Översiktsplan för Havrekvarnstorget 2023

Däremot saknas träd eller annan plantering i översiktsplanen. Hösten 2022 fanns det åtminstone ett träd med i planen men som verkar har skippats.

Kanske för att inte störa utsikten eller för att platsen inte räckte till. Men hoppas trädet kommer på plats.

Översiktsplan för Havrekvarnstorget 2022
Översiktsplan för Havrekvarnstorget 2022

Ett typiskt exempel för vad som kan hända när man bara skapar ett stenlagt torg med sittbänkar men inte planterar träd är torget utanför ICA Nära Finnboda. Torget blir på högsommaren varm som en ugn där asfaltytan når temperaturer över 40 grader.

Utomlands (t.ex. i Wien) görs stora ansträngningar för att rusta torg och gator för klimatförändringen. Men i Nacka verkar man vara kvar i 90-talet…

Torget i Finnboda
Torget i Finnboda

Byggherrar fortsätter ignorera boendes behov av grönska

Efter en vandring på halvöns gator, torg och kajer i augusti 2022 hade Trivselgruppen Kvarnholmen konstaterat att halvöns alla ytor verkar förseglas med asfalt, betong och sten. Det är dåligt med träd och planteringar på t.ex. norra kajen, Tre Kronors väg och Kvarnholmsvägen.

En skrivelse med bilder har skickats till KUAB och Nacka kommun. Och ett halvt år senare även konkreta förslag på platser som borde bjuda på mer grönska.

Efter det har det tillkommit pallkragar för stadsodlingar på norra kajen men inte mycket mer.

Havrekvarnen på Kvarnholmen
Havrekvarnen på Kvarnholmen

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d