Nacka budget 2024: Så här mycket pengar satsar partierna på västra Sicklaön

Nacka bygger över 13000 lägenheter på främst västra Sicklaön. Det ger stök & trafikkaos i många år samt exploatering av natur-, rekreations- och kulturmiljöer. Låt oss se om Nackas partier ger något tillbaka till oss i Henriksdal, Finnboda, Saltsjöqvarn, Kvarnholmen, Finntorp, Finnberget eller Alphyddan.

Alliansens budget för Nacka 2024

Sedan kommunalvalet 2022 styr Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) Nacka kommun i minoritet. För att få igenom sin budget har de stöd från Miljöpartiet.

Alliansen har inga konkreta satsningar på västra Sicklaön nästa år men nämner våra bostadsområden på följande ställen:

 • Sidan 36: Kommunen räknar med exploateringen av Henriksdalsbacken (inkl. västra Trolldalen), Henriksdalsgården (alltså taklägenheter på Henriksdalsringen) samt upphöjningen av Saltsjöbanan i höjd med Finntorp och Alphyddan.
 • Sidan 126: Kommunen kommer inte ställa några lokaler till förfogande för föreningslivet i Henriksdal, Saltsjöqvarn eller Kvarnholmen.
 • Sidan 126: Kommunen kommer däremot utreda trafikutmaningarna på Kvarnholmsvägen men det nämns inga konkreta åtgärder.
Karta med Nacka kommuns översiktsplan där all natur och rekreationsytor på Västra Sicklaön ska bebyggas
Karta med Nacka kommuns översiktsplan där all natur och rekreationsytor på Västra Sicklaön ska bebyggas

Socialdemokraternas budget för Nacka 2024

Socialdemokraterna är med 21,58 % största oppositionspartiet i Nacka kommun. Partiet nämner våra bostadsområden på västra Sicklaön i sin budget för 2024 så här:

 • Sidan 4: Projektera och öppna ett kulturhus med bibliotek, möteslokaler och kulturlokaler på Kvarnholmen, Finnboda eller Henriksdal.
 • Sidan 4: Bygga hiss för seniorerna i Finnboda.
 • Sidan 5: Hyr föreningslokaler i Henriksdal, Saltsjöqvarn eller Kvarnholmen.
 • Sidan 14: Skap en cricketbana och parkourpark i Henriksdal.
 • Sidan 15: Skapa en idrottspark i Sickla.

Nackalistans budget för Nacka 2024

Konstantinos Irina sammanfattar Nackalistans satsningar på västra Sicklaön

Sedan kommunalvalet 2022 är Nackalistan med 11,21 % av rösterna tredje största parti i Nacka kommun och även näst största parti i Kvarnholmen, Finnboda, Finnberget, Saltsjöqvarn och Henriksdalsringen. Partiet nämner våra bostadsområden på västra Sicklaön i sin budget för 2024 så här:

 • Sidan 6: Svindersviks gård ska kulturminnesskyddas.
 • Sidan 23: Ny 11-spelarplan i området Danviken, Henriksdal, Finnberget, Finnboda eller Kvarnholmen ska utredas.
 • Sidan 24: Fritidsklubb för ungdomar under sommarlovet ska startas i Henriksdal, kanske i anslutning till Café Vy.
 • Sidan 25: Ny fritidsgård i området Henriksdal – Finnboda – Kvarnholmen samt Sickla – Alphyddan – Finntorp ska utredas.
 • Sidan 26: Kulturhus med bibliotek, fritidsgård och kulturlokaler ska anläggas på Kvarnholmen, Finnboda eller Henriksdal.
 • Sidan 33: Ett naturreservat runt Svindersviken inklusive Trolldalen, Ryssbergen, södra Finnberget, Svindersberg i Finntorp och östra Kvarnholmen ska skapas.
 • Sidan 33: Kommunala torg i bl.a. Finnboda, Finntorp och Kvarnholmen ska rustas upp och förses med träd och planteringar.
 • Sidan 33: Katarina Taikons Torg på Henriksdalsringen ska invigas.
 • Sidan 33: Kommunal hiss mellan Finnboda och Danvikshem ska byggas för seniorerna.
 • Sidan 33: En gångbro mellan Henriksdalsringen och Sickla ska utredas.
 • Sidan 33: Gång- och cykelbron i Finntorp ska renoveras och breddas.
 • Sidan 34: Turtätheten på bussar till bl.a. Danvikshem och Finnberget behöver öka.
 • Sidan 58: Trolldalen på Henriksdalsberget får inte exploateras.
 • Sidan 83: Nej till byggprojekten på södra Finnberget.
Seniorernas trappa mellan Finnboda och Finnbodaberget / Danvikshem
Seniorernas trappa mellan Finnboda och Finnbodaberget / Danvikshem

Vänsterpartiets budget för Nacka 2024

Vänsterpartiet fick 5,83 % i kommunalvalet 2022 och ingår i oppositionen i Nacka kommunfullmäktige. Partiet nämner våra bostadsområden på västra Sicklaön i sin budget för 2024 så här:

 • Sidan 21: Stopp på exploateringen av Ryssbergen, Trolldalen och Svindersberg.
 • Sidan 26: Satsa på uppbyggnad av lokaler för kommunal service (socialkontor, familjecentral m.m.) i Henriksdal
 • Sidan 26: Upprustning av allmänna platser i Henriksdal
 • Sidan 27: Projekt Östlig förbindelse ska utgå.
 • Sidan 34: Idrottsanläggningar i Sicklavallen ska prioriteras.
 • Sidan 47: Folkbibliotek ska finns i området Henriksdal / Kvarnholmen.
 • Sidan 47: Kulturhus ska projekteras och öppnas i området Henriksdal / Kvarnholmen.
 • Sidan 58: Hela Ryssbergen ska bli naturreservat.
 • Sidan 63: Träfflokal för personer med psykiska funktionsvariationer ska inrättas på Sicklahalvön.

Tyvärr hittade jag inte någon digital version av Vänsterpartiets budget 2024.

Östlig förbindelse via Finnboda eller Kvarnholmen och Henriksdal
Östlig förbindelse via Finnboda eller Kvarnholmen och Henriksdal

Sverigedemokraternas budget för Nacka 2024

Sverigedemokraterna fick 7,25 % i kommunalvalet 2022. Partiet nämner våra bostadsområden på västra Sicklaön i sin budget för 2024 så här:

 • Sidan 10: Upphöjningen av Saltsjöbanan i höjd med Alphyddan och Finntorp ska inte genomföras.
 • Sidan 28: Hiss mellan Finnboda och Finnbodaberget ska byggas men medfinansieras av HSB till minst 50 %.
 • Sidan 28: Kulturminnesmärkta chefsbostaden i Finnboda (“eldhärjat hus”) ska rivas.
 • Sidan 32: Accepterar exploateringen av Ryssbergen under protest.
 • Sidan 33: Accepterar planprogrammet för Henriksdal (inkl. exploateringen av Trolldalen)
 • Sidan 33: Accepterar alla detaljplaner för Kvarnholmen samt Start PM för Gäddviken.

Tyvärr hittade jag inte någon digital version av Vänsterpartiets budget 2024.

Chefsbostaden i Finnboda – dagens skick och efter en renovering

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

%d bloggare gillar detta: