Sprängarbeten på Kvarnholmen drar ut på tiden

Inför KUAB:s stora byggprojekt på Kvarnholmen pågår arbeten med att bredda Kvarnholmsvägen.

Övre Kvarnholmsbrons fäste

På grund av extrema väderförhållanden sprängarbetet blivit försenat. 28 mars 2011 slutförs borrarbetet och därefter blir det en vecka med sprängningar.

KUAB tror inte att sprängarbetena kommer att störa i någon större omfattning. Framkomligheten kommer att förbättras då Kvarnholmsvägen successivt breddas.

Eventuella frågor om arbetet hänvisas till: Entreprenör Mark och Betong AB (tel 070-661 87 76) eller KUAB (tel 08-782 88 48).

Kommentera