29 augusti: Samrådsmöte om södra Kvarnholmen

29 augusti klockan 18:00 hålls ett samrådsmöte på Tre Kronor väg 38 om planförslaget för Kvarnholmens södra del som omfattar kajen längs med Svindersviken, de s.k. Oceankajen, Sillkajen och Södra kajen.

Området har använts av Konsumentföreningen (tillverkning av livsmedel), OK (oljedepå), Reservförrådsnämnden (saltmagasin) etc. Här finns också grundresterna av sommarnöjet Fredriksberg, lövskog och en jättegryta.

Sammanfattningsvis anger planprogrammet

  • för Sillkajen att ny bebyggelse inte får framträda bakom Kvarnholmens östra udde sett från farleden, att bebyggelsen på kajen inte får överstiga 5 +1 våningar, att kajen ska vara en öppen plats av allmän karaktär och att en allmäntillgånglig och handikappanpassad vertikalförbindelse ska finnas mellan kajnivå och busshållplatsen på platån;
  • för Södra kajen att bebyggelsen placeras mot bergkanten, att strandområdet ska utvecklas med promenad och bryggor, att bebyggelsen inte får störa utsikten från platån, att byggnaderna varieras i höjde med de högsta husen centralt i området och att bebyggelsen inte får upplevas som en sammanhängande huskropp.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Runt 25 byggnader med c:a 650 bostadsrätter och även centrumverksamhet kommer att klämmas in här. Man skapar också en allmän plats (Kajplatsen), en småbåtshamn med c:a 300 båtplatser och badet Droppen med flytande bassäng förtöjd längs Oceankajen.

Kommunen har bedömt att planens genomförande innebär en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram.

Natur inom Kvarnholmens södra del
Natur inom Kvarnholmens södra del

Naturvänner bör veta att väldigt lite naturmark kommer att finnas kvar. Kulturvänner bör vet här att den märkliga träbyggnaden på Sillkajen, som användes i KF:s sillverksamhet och som saltmagasin, inte heller kommer att bevaras. Samma gäller nog resterna efter sommarnöjet Fredriksberg med rötter på 1600-talet. >> Klicka här för att läsa mer om detaljplanen

Utställning och synpunkter

Fram till 16 september 2011 finns planförslaget tillgängligt på följande platser:

  • Nacka kommuns utställningshall, Nacka stadshus, Granitvägen 15. Öppettider, helgfria vardagar: Måndagar 7.30-19.00, tisdag-torsdag 7.30-17.30, fredag 7.30-16.30.
  • Biblioteket i Nacka Forum under de tider biblioteket har öppet.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska senast ha kommit in den 16 september 2011 till:

  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden KFKS 2010/405 214 Planenheten Nacka kommun 131 81 Nacka
  • eller via e-post till: registrator.plan@nacka.se, skriv ”KFKS 2010/405 214” i ämnesraden.

P.S. Visste du att det inom planområdet fanns en krog på 1600-talet samt att Kvarnholmen (tidigare Hästholmen och Finnsön) har varit ett tillhål för spritsmugglare på 1700-talet?

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: