Kulturhistoriskt värdefull träbyggnad på Kvarnholmen ska rivas

I plan- och genomförandebeskrivningen för fjärde ettapen av Kvarnholmsprojektet föreslås att en kulturhistorisk träbyggnad från 1940-talet som påminner om Kooperativa Förbundets silltillverkning ska rivas.

Sillkajen på Kvarnholmen, NackaByggnaden ligger på den så kallade Sillkajen mittemot Ryssbergen. Den känns igen på grund av den hangarliknande formen av välvd limträplankor.

De södra kajerna började ianspråktas av Konsumentföreningen i slutet av 1930-talet för industriverksamhet, däribland en smörjoljefabrik. På 1940-talet hade Kooperativa Förbundet sin fiskhantering här.

Under andra världskriget har byggnaden använts som saltmagasin av Statens Reservförrådsnämnden som hade till uppgift att handlägga frågor rörande inköp och lagring av importvaror som är av vikt för landets näringsliv och folkförsörjning i händelse av avspärrning i varutillförseln under kriget.

Idag används byggnaden av Stockholms Marina som vinterförvarar båtar.

Sammanfattningsvis kan man säga att byggnaden är det enda som påminner om KF:s fiskindustri i trakten och själva ursprunget till namnet Sillkajen.

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: