31 augusti: Öppet hus om trafikplats Kvarnholmen

31 augusti klockan 16:00 – 19:00 är du välkommen till ett öppet hus i Högstadiets matsal, Nacka Sportcentrum. Tillställningen, som arrangeras av Nacka kommun och Trafikverket, handlar om förstudien för väg 222 / trafikplats Kvarnholmen.

Värmdövägen vid Henriksdal, DanvikCenter i bakgrunden
Värmdövägen vid Henriksdal, DanvikCenter i bakgrunden

“Syftet med förstudien är att analysera förutsättningarna för att anlägga en ny trafikplats på Värmdöleden som säkerställer trafikförsörjningen mellan Kvarnholmen och Värmdöleden och Nackas centrala delar, samt i detta sammanhang studera hur det befintliga trafiksystemet kan utvecklas för att möta dagens och framtidens behov”, står det i inbjudan.

Bakgrunden är att c:a 5.000 bostäder och arbetsplatser tillkommer på Kvarnholmen. Befintliga vägnätet (dvs Kvarnholmsvägen plus Finnbergstunneln samt allt vatten runt Västra Sicklaön) bedöms inte räcka till utan man vill istället koppla Kvarnholmen mot Nackas centrala vägnät genom t.ex. Svindersviksbron, tunneln genom urskogen Ryssbergen och på/avfarter mot Värmdöleden.

Kapacitetsstudier av det lokala vägnätet och anslutning till trafikplatserna Nacka, Skvaltan och Skogalund ingår i förstudien för att få ett helhetsperspektiv på trafiksystemet kring centrala Nacka.

Vad vill vi?

Det intressanta är att vill besluta om fler bilvägar innan man ens vet hur Kvarnholmens framtida grannar kommer att åka. Kommer de verkligen att vilja åka mot Nacka eller mot Stockholm? Och hur många av oss på Västra Sicklaön vill åka mot Nacka Forum istället för Sickla och Stockholm?

Och hur kommer trafikströmmarna att se ut när folk som bor djupt inne i Nacka och Värmdö använder Kvarnholmsvägen och Svindersviksbron som alternativ till Värmdövägen. Kul med mer trafik längs med Henriksdalsberget, Henriksborg, Finnboda och Finnberget?

Synpunkter på projektet kan skickas till Trafikverket, Region Stockholm, 172 90 Sundbyberg eller e-post: stockholm@trafikverket.se

För ytterligare upplysningar kan kontakt tas med Trafikverket, projektledare Anna-Maria Erlandsson, tfn 08-757 69 67.

>> Läs mer på Trafikverkets webbplats

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: