SjöVägens resenärer nöjdare än andra resenärer i länet

SALTSJÖQVARN / FINNBODA |I juni fick resenärerna på SjöVägens pendelbåtar mellan Nacka Strand och Nybrokajen med mellanstopp i bl.a. Finnboda och Saltsjöqvarn svara på samma frågor som övriga SL-resenärer om hur nöjda de är.

M/S Kanholmen angör Saltsjöqvarns brygga på vintern
M/S Kanholmen angör Saltsjöqvarns brygga på vintern

“Extremt många – 97% – var nöjda med linjen som helhet.  Genomsnittet för hela SL-trafiken  ligger på 74% nöjda resenärer. Det  missnöje som kom fram gällde framför allt turtätheten, handikappanpassning  och störningsinformationen. Nu finns  störningsinformation – och mycket  mer – på SjöVägens webb“, skriver Nacka kommuns StadsByggnads NYTT.

Önskelista

Utifrån erfarenheter från pilotprojektet och resenärernas gensvar  borde en önskelista för hur framtida SjöVägen ska se ut, innehålla:

  • Att trafiken drivs vidare i samma omfattning eller helst utökas. Önskemålet är 30-minuterstrafik vardagar under rusningstid  vår och höst, med något lägre turtäthet januari–mars samt helger.  Tidtabellen kommer att bero av hur mycket pengar som finns.
  • Att kvalitet och infrastruktur förbättras, enligt en rad förslag i  rapporten. Det handlar bl.a. om att göra det lättare att byta till buss vid  SjöVägens bryggor.
  • Att parterna satsar maximalt på att underlätta för resenärerna att ha med cykel på hela eller en del av resan till arbetet, genom t.ex. cykelställ  och hyrcykelcentraler vid bryggorna.
  • Nya båtar som kan släppa av och på passagerarna snabbare, och som klarar dagens krav på tillgänglighet för rörelsehindrade och ge lägre utsläpp.

>> Läs mer om kommunikationerna i våra trakter på Västra Sicklaön

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: