Bullerproblem kring fjärde etappen i utbyggnaden av Kvarnholmen

KVARNHOLMEN | Många synpunkter på fjärde etappen i utbyggnaden av Kvarnholmens kaj mot Svindersviken och Gäddviken handlar om buller. Här kommer en sammanställning av dessa synpunkter.

Vertikalhuset på Kvarnholmens framtida södra del
Vertikalhuset på Kvarnholmens framtida södra del

Länsstyrelsen

LS anser att kommunen behöver redovisa planlösning tillsammans med beräknade bullervärden för att visa att avstegsfallet verkligen klaras för den övre bergbebyggelsen. Om bullerskärm ligger på prickmark bör planbestämmelse justeras så att detta medges.

Så här svarar Nacka kommuns planenhet:Bullerutredning har kompletterats med planlösningar för övre bergbebyggelsen. Efterfrågat bullerskydd om 25m i anslutning till brofästet, finns redan reglerat i angränsande detaljplan för förbindelsen mellan Kvarnholmen och Centrala Nacka och ligger på gatumark.

Naturskyddsföreningen

Vidare anser naturskyddsföreningen att bullerproblematiken bör lösas genom att minska trafikmängderna. Detta bör göras genom att området planeras som ett bilfritt område med modern kollektivtrafik. Parkeringstalet bör sänkas till 0,3 och man bör planera för mer än 2 cyklar/lägenhet.

Hyresgästföreningen Nacka – Värmdö

HGF konstaterar att området är svårbebyggt med störningar av bl a buller.

Nacka Miljövårdsråd

Främsta invändningen mot planförslaget är att exploateringsgraden är alldeles för hög. Man anser att det blir för många högexploaterade delområden på Kvarnholmen och att bullerproblem motiverar en lägre exploatering.

Bostadsrättsföreningarna i Finnboda

Bostadsrättsföreningarna saknar beräkning av trafik på Kvarnholmsvägen förbi Finnboda. Då miljökonsekvensbeskrivningen anger att 8200 fordon per dygn beräknas passera broförbindelsen när Kvarnholmen är fullt utbyggt enl program, menar man att en större trafikmängd bör åka förbi Finnboda och att detta bör redovisas.

>> Klicka här för att läsa hela samrådsredogörelsen

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

En kommentar till “Bullerproblem kring fjärde etappen i utbyggnaden av Kvarnholmen”

  1. Håller med Miljövårdsrådet om att bebyggelsen är för tät och att ett nytänkande behövs när det gäller kommunikationer. Buller och i övrigt försämrade natur- och miljövärden kommer att bli resultatet av planen. Nackalistan är emot bron och en tät bebyggelse på Kvarnholmen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: